Menu

Tilmelding til undervisning

Denne side indeholder vigtig information vedr.:

  • Hvordan og hvornår du tilmelder dig undervisningen til det kommende semester
  • Særlige forhold for kommende tilvalgs-, sidefags-, og kandidatstuderende

Tilmelding til undervisning
Du tilmelder dig undervisning i følgende periode:

  • Når du har tilmeldt dig et fag eller kursus, er du automatisk tilmeldt eksamen i faget.
  • På din studiehjemmeside kan du finde oversigter over fag og kurser, der udbydes på dit studie.
  • Du skal også tilmelde dig aktiviteter som specialet, bachelorprojektet, og Individuelle studieaktiviteter, hvis du skal i gang med disse i det kommende semester.
  • Din tilmelding er bindende og du kan kun blive afmeldt, såfremt der foreligger et usædvanligt forhold.

For valgfag tilmeldt til det kommende semester gælder det, at du kan bytte det ud med et andet valgfag indenfor de første 21 dage af semestret. Det forudsættes:

  1. at det nye valgfag har samme ECTS værdi, som det valgfag du ønsker at bytte ud
  2. at der er ledige pladser på det ønskede valgfag
  3. at valgfaget kan indgå i din studieordning
  4. at du ikke er påbegyndt valgfaget i et tidligere semester

Skift af valgfag kan ske ved henvendelse til Registrering & Legalitet via SPOC.

Hvis det ikke er muligt, at foretage de ønskede tilmeldinger på studenterselvbetjeningen i perioden, eller hvis der fejl og mangler, skal du sende en mail til Registrering & Legalitet via SPOC.

Øvrige spørgsmål til dine undervisningstilmeldinger kan også rettes til Registrering & Legalitet via SPOC.

Særlige forhold for kommende tilvalgs-, sidefags-, og kandidatstuderende
Skal du påbegynde et tilvalg, sidefag, eller kandidatuddannelse i det kommende semester, er det ikke sikkert at du kan tilmelde dig fag/kurser i perioden mellem den 20. og 30. maj/ 20. og 30. november, da du endnu ikke er blevet indskrevet på den nye uddannelse. Det vil fremgå af dit optagelsesbrev, hvordan du tilmelder dig til undervisningen senere.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies