Menu

Procedure ved mistanke om snyd

Hvis der er tale om sjusk eller fejl, der udspringer af manglende viden om god akademisk praksis, kan din studieleder vælge ikke at indberette en uregelmæssighed. I stedet kan din studieleder vælge at indkalde dig  en vejledningssamtale. Ved vejledende samtaler tildeles der ikke sanktioner, men der oplyses om alvorligheden af plagiat, og du vejledes om god akademisk skik og praksis.

Hvis der er tale om en simpel forseelse, vil du blive indkaldt til et møde på dit studie, hvor din studieleder og typisk også en sekretær deltager. Mødet er den partshøring, som forvaltningsloven stiller krav om, at universitetet skal holde med den studerende. Ved disse møder vil du få mulighed for a forelægge din sag, og du har lov til at tage en bisidder med. Efter mødet vil Studieservice sende indstilling til sanktion til rektor. Du vil modtage afgørelsen fra rektor på din SDU-mail.

Hvis der er tale om en grov eller kompleks forseelse, vil du blive indkaldt til møde i Studieservice. Her vil din studieleder, og to repræsentanter fra  Studieservice deltage. Mødet er den partshøring, som forvaltningsloven stiller krav om, at universitetet skal holde med den studerende. Ved disse møder vil du få mulighed for a forelægge din sag, og du har lov til at tage en bisidder med. Efter mødet vil Studieservice sende indstilling til rektor. Du vil modtage afgørelsen fra rektor på din SDU-mail.

Mange sager er komplekse og det kan tage tid at få sagen fuldt belyst til behandling. Universitetet bestræber sig på at indkalde til et møde hurtigst muligt efter en indberetning af eksamensuregelmæssigheder af hensyn til den studerende. Sagsbehandlingstid fra start til slut for en sag om eksamensuregelmæssigheder er typisk 2-4 uger, men det kan tage længere tid.

Hvis du snyder

Principper for troværdige eksaminer

Dine rettigheder som studerende

SDUs forventninger til dig

Søg hjælp

Hvad er eksamenssnyd

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies