Menu

Dine rettigheder som studerende

Hvis du har modtaget en sanktion i en sag om eksamensuregelmæssigheder, vil du blive behandlet på lige fod med alle andre studerende, når sanktionen er effektueret. Du vil kunne fortsætte dit studie, og du vil ikke være under særligt opsyn eller skærpede vilkår.

Sager om eksamensuregelmæssigheder er fortrolige, og universitetets medarbejdere har tavshedspligt.

Hvis der træffes en afgørelse om sanktionering i en sag om eksamensuregelmæssighed, vil der altid være indskrevet en klagevejledning over den pågældende afgørelse.

Hvis en sanktionering har indgribende konsekvenser for dit studie, anbefales du at kontakte studievejledningen med henblik på en studieplan.

I nogle tilfælde opstår mistanken om eksamenssnyd først lige før en eksamen, fx hvis grundlaget for eksamen er en skriftlig opgave. Dette kan stoppe eller udsætte den efterfølgende mundtlige eksamen og den studerende får normalt mindst én dags varsel.
Der kan dog være tilfælde, hvor mistanke om uregelmæssighed først opstår ved eksamen. Her bliver eksaminationen normalt gennemført og den studerende orientres efterfølgende. I enkelte tilfælde vælger man at eksaminere den studerende, selvom der er mistanke om eksamensuregelmæssighed, for på den måde at lade tvivlen komme den studerende til gode.

Du må medbringe en bisidder til et møde om eksamensuregelmæssigheder.

Hvis du snyder

Principper for troværdige eksaminer

Hvad er eksamenssnyd

SDUs forventninger til dig

Søg hjælp

Ved mistanke om snyd

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies