Menu

Uddannelsesvalg er karrierevalg

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

En undersøgelse fra 2016 viser, at et relevant studiejob kan have afgørende indflydelse på dine jobmuligheder – og din startløn.

Det samme gælder praktikforløb.

Cand.mag.-uddannelsen giver faglig kompetence til at undervise i gymnasiet. Traditionelt retter tyskuddannelserne sig således primært mod undervisning på forskellige niveauer og mod forskning.

Derudover er der mange eksempler på tyskuddannede kandidater på andre jobområder. Kandidater fra tyskstudiet har i mange tilfælde fået ansættelse i det private erhvervsliv i virksomheder med eksport til, eller hos datterselskaber i, et tysktalende land.

Der er også jobs i f.eks. medieverdenen, på reklamebureauer, hos offentlige myndigheder, eller som uddannelseschefer og konsulenter i forskellige organisationer.

Læs mere på bacheloruddannelsens site...

Undervisningskompetence og pædagogikum
For at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen kræves en 5-årig cand.mag.-uddannelse bestående af 3½ år i et centralfag og 1½ år i et tilvalgsfag. Begge fag skal være undervisningsfag i gymnasieskolen.

For at opnå endelig undervisningskompetence i gymnasiet kræves desuden pædagogikum. Pædagogikum opnås gennem en 2-årig uddannelsesstilling ved et gymnasium. Færdiguddannede kandidater kan søge uddannelsesstillingerne gennem amtet ved de enkelte gymnasier. Uddannelsen består dels af faglig supplering i dit tilvalg i et omfang af knap ½ årsværk, dels af praktisk og teoretisk pædagogikum og dels af egen undervisning. Der ydes løn under uddannelsen. Der planlægges p.t. en omlægning af pædagogikum.

Du kan finde yderligere information om pædagogikum på Gymnasieskolernes Lærerforenings hjemmeside. Alle uddannelsesstillinger kan findes på www.gymnasiejob.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies