Menu

Eksamensplan

Her finder du den foreløbige eksamensplan, MEN der sker ofte ændringer. Tjek derfor altid dit eksamenstidspunkt på Blackboard.

Se datoer for re-eksamen Sommer 2017 her 
(Der skal tages forbehold for ændringer)
Med lokaler (undtaget ved samdrift - disse ses via Black board)
Vigtigt: Frist for aflevering af evt. petitum som forudsætning for at gå til re-eksamen er d. 1. august.

Se datoer for eksamen Sommer 2017 her
(Forbehold for ændringer)
Nu med lokaler (undtaget ved samdriftsfag - disse ses på Black board)
Husk at komme senest en halv time før ved skriftlige stedprøver!!


 Obs.:
Spørgsmål til hjemmeopgaver hentes under faget (assingments) på Black board i henhold til eksamensplanen.
Lokaler ved samdrifts fag/samlæste fag (skriftlige stedprøver) ses på Black board under faget.

Tidsplaner til mundtlige eksamener kommer løbende på Black board.
Spørgsmål til bundne hjemmeopgaver hentes under faget på Black board.
Hjemmeopgaver afleveres under faget på Black board. (Det samme gælder for skriftlige stedprøver).

Fremover afleveres alle hjemmeopgaver frie/bundne (også Bachelorprojekter og Specialer) kl. 12.00. dog med undtagelse af samdriftsfag.
Brug gerne forsiderne til bunden hjemmeopgaver samt fri hjemmeopgave ved aflevering af hjemmeopgaver. Find forsiderne under blanketter.

________________________________________________________________________________________________________

Fra F17 vil det kun være 1. dec. og 1. maj at man aflevere petitum 

Ifølge studieordninger 2016  gælder følgende for pensumopgivelser/petitum:
Pensumopgivelser anføres på særlige formularer (petita). De skal godkendes af faglæreren og indleveres digitalt.
For discipliner mærket med [*] er afleveringsfrist for petitum 1. november/1. april.
For discipliner mærket med [**] er afleveringsfrist 1. december/1. maj. Afleveringstidspunkter for reeksamen udmeldes fra sekretariatet. 
Der indleveres petitum til følgende eksaminer: 

BA-centralfag 

Ordinær eksamen og reeksamen i

Sprogbeskrivelse 3*

Samfund og historie 2*

Kultur- og litteraturhistorie 2*

Hovedværker (+ mundtlig kommunikation)**

Videnskabsteori 2* 

Reeksamen i Sproghistorie og sproglig variation*

BA-sidefag 

Ordinær eksamen og reeksamen i Samfund og historie 2*

 

Et-faglig kandidat
Emne 1 + mundtlig kommunikation**
Emne 4**
Emne 5 + mundtlig kommunikation**
To-faglig kandidat
Emne 2 + mundtlig kommunikation**
Sidefag
Sprogbeskrivelse 3*
Kultur- og litteraturhistorie 2*
Den tysksprogede litteraturs hovedværker + mundtlig kommunikation**

Ifølge studieordningen 2015 skal der afleveres petitum i følgende fag:
KA - Emne 1. (mdtl. komm.) på den et-faglige – afleveringsfrist d. 1. dec.
KA, sidefag - Sprogbeskrivelse 3 – afleveringsfrist d. 1. nov.
Se evt. studieordningen §33

Ifølge studieordningen 2012 skal der afleveres petitum til:
KA - Emne 1 og 2, samt til emne 7 (mdlt. eks.) - afleveringsfrist d. 1. dec.
Se evt. studieordningen §25
BA - Sprogbeskrivelse 2. 2.sem. – afleveringsfrist d. 1. nov.

Procedure:
Petitum skal godkendes/underskrives af underviser inden afleveringsfristen.
Petitum afleveres efterfølgende af den studerende som én pdf fil i et dertil oprettet afleveringssted på Black board.

____________________________________________________________________________________________________________

Brug af eksamensnumre
Eksamensnumre skal bruges ved bundne hjemmeopgaver og nogle skriftlige eksaminer for at sikre anonymitet

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies