Menu

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Fællesbestemmelser

Derudover gælder der en række fællesbestemmelser for studerende indskrevet på humanistiske uddannelser. Fællesbestemmelserne dækker over regler om  eksempelvis normalsider, bachelorprojekt og studieaktivitetskrav, som gælder alle studieretninger.

Fællesbestemmelser for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser 

2017

Bachelorsidefag
(45 ECTS) 
Studieordningen er en del af BA-studieordningen     Hent studieordningen som pdf 

2015

Bachelorsidefag
(45 ETCS)
Studieordningen er en del af BA-studieordningen Hent studieordningen som pdf
Kandidatsidefag
(50 ETCS)
Studieordningen er en del af KA-studieordningen
Hent studieordningen som pdf

2013

Studieordning 2013 - (45 ECTS) indarbejdet i Bachelorstudieordningen
Studieordning 2013 - (50 ECTS) indarbejdet i Kandidatstudieordningen
Rettelsesblad 2014 §27 (kandidatsidefag)
Rettelsesblad 2014 §§ 15a og 29 (bachelorsidefag)
Rettelsesblad 2015 Sideomfang (bachelorsidefag)
Rettelsesblad 2015 Sideomfang (kandidatsidefag)

2011

Studieordning 2011 - (45 ECTS) indarbejdet i Bachelorstudieordningen
Rettelsesblad 2012 §2 (bachelorsidefag)

2010

Studieordning 2010 - (45 ECTS) indarbejdet i Bachelorstudieordningen
Studieordning 2010 - (50 ECTS) indarbejdet i Kandidatstudieordningen
Rettelsesblad 2011 Tilvalg (§22) (Kandidatsidefag)

2007

Studieordning 2007 - (45 ECTS) indarbejdet i Bachelorstudieordningen
Studieordning 2007 - (50 ECTS) indarbejdet i Kandidatstudieordningen

2005

Studieordning 2005  

2003

Studieordning 2003  
Studieordning 2003, revideret 2004
Rettelsesblad 2005 §25 
Rettelsesblad 2006 Dimensionskursus

2002

Faglig supplering 2002  

2001

Studieordning 2001  
Rettelsesblad 2005 §23
 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies