Menu

Eksempler på eksamensopgaver

Anders Bertelsen: Når samme roman kan være både forskrækkelig og forrygende.
En sammenlignende karakteristik og analyse af to anmeldelser af romanen Malonecity 1-2. Tekstanalyse II, Sommer 2009.
Læs opgaven her

Mette Henriksen: Hvem ser oghvem taler? - Om fokalisering som arbejdsredskab i tekstproduktion og tekstananlyse. Opgave i Narratologi sommereksamen 2009.
Læs opgaven her

Lene Jakobsen: Teksters rytme. Opgave i Tekstproduktion II. Sommer 2008.
Læs opgaven her

Lissy Mortensen: Se min kjole – eksamensopgave II, Tekstproduktion 2008.
Læs opgaven her

Anders Bertelsen: Abraham og Isak på jysk
En narratologisk analyse af Jeppe Aakjærs genfortælling
af Første Mosebog kapitel 22 vers 1-14
Læs opgaven her

Karina Kring
: Lystfiskerlingo. Eksamensopgave i narratologi.
Læs opgaven her:

Jeanette Margit Andersen: Første persons præsens fortælling. Eksamensopgave i narratologi.
Læs opgaven her:

Teddy Vork: Plot og spænding. Eksamensopgave i narratologi.
Læs opgaven her:

Rasmus Bro Lorenzen: ”Krudte”- det ægte og det stereotypiske i fortællingen. Eksamensopgave i Tekstproduktion.
Læs opgaven her: 

Cindy Lynn Brown
tekstanalyse med henblik på sprogkvalitet og æstetisk vurdering, december 2009
LYKKE ?- en analyse af Olivia Levisons Støv og Pia Juuls Men jeg ville heller ikke det jeg ville, med udgangspunkt i Jørgen Dines Johansens etiske vurderingskriterier for skønlitterære tekster
Læs opgaven her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies