Menu

Vejledning på din uddannelse

Har du brug for at tale med en, der kender livet som studerende på din uddannelse? Du har mulighed for at tale med én, der selv studerer på bachelor- eller kandidatstudiet og som derfor har et meget konkret og fagnært kendskab til din uddannelse. Vedkommende er ansat til at vejlede på uddannelsen og er i tæt dialog med studieledelsen og inddrager deres ekspertise i sit arbejde.

Hvorfor søge vejledning på din uddannelse?

Både som kommende og nuværende studerende kan du få sparring, viden og gode råd om livet som studerende på uddannelsen, fx:

 • Studielivet og miljøet på din uddannelse
   
 • Uddannelsens uformelle praksisser og uskrevne regler
 • Hvordan er det at være studerende her?

Du kan også få sparing og rådgivning vedr. de faglige forhold på uddannelsen, fx

 • Kurser, linjer og specialiseringers faglige indhold
 • Krav og indhold til specifikke projekter og opgaver - herunder dine faglige udfoldelsesmuligheder
 • Faglige prioriteringer og uddannelsens faglige progression
 • Forventninger til dig som studerende - herunder akademisk niveau, arbejdsindsats osv.
 • Faglige spørgsmål i forbindelse med meritansøgninger (fx i forbindelse med praktik og udlandsophold)
 • Valg af vejleder til projekter og specialer

Kom i kontakt
På din uddannelses hjemmeside under fanen 'Faglig vejleder’ kan du se, hvem der vejleder på din uddannelse og finde kontakt-oplysninger.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies