Menu

Eksamen

Ordinær eksamen er for efterårssemesterets fag/kurser placeret senest i januar med reeksamen i februar, mens ordinær eksamen for forårssemesterets fag/kurser er placeret i maj og juni med reeksamen i august.

Du kan her læse om eksamensregler, top-10 spørgsmål om eksamen og finde din eksamensplan.

3 eksamensforsøg pr. fag

I alt har du 3 eksamensforsøg til at bestå hvert fag/kursus på din uddannelse.

I studieordningen  kan du læse om eksamensform, censur, bedømmelse mv. for hvert af de fag/kurser, du skal have på din uddannelse.

Du vil opleve, at livet som studerende på universitetet er anderledes end at læse på en gymnasial ungdomsuddannelse. På universitetet er du selv ansvarlig for dit studie og din læring – det er din fremtid, det handler om.

Vi forventer, at du som studerende på SDU:

  • Er parat og har lyst til at læse og blive intellektuelt stimuleret
  • Studerer på fuld tid. Vær opmærksom på, at læringsaktiviteter ikke kun er undervisning - og at undervisning ikke kun er forelæsninger. Læringsaktiviteter dækker også over fx selvstudium, gruppearbejde mv.
  • Sætter dig ind i hvilke krav, der er til uddannelsen og de enkelte fag/kurser.
  • Kommer, når undervisningen begynder, møder forberedt op og deltager aktivt i undervisningen
  • Søger hjælp, hvis du bliver forsinket, dumper eksamener, eller hvis andre forhold gør det svært for dig at studere på fuld tid.

Vi forventer også, at du selv tager ansvar for de mere administrative forhold omkring uddannelsen: 

  • Tilmelder dig undervisning inden for tilmeldingsperioden via Selvbetjeningen. 
  • Afleverer kontrakter, fx i forbindelse med opgaver og projekter, inden for tidsfristen. 
  • Holder dig orienteret på Blackboard og via din studentermail om beskeder fra SDU. 
  • Holder dig orienteret om SU-reglernewww.su.dk

Få hjælp til at etablere gode studievaner

Det er vigtigt, at du får nogle gode studievaner, så du lægger et godt fundament for din studietid. Syddansk Universitetsbibliotek har lavet en liste over bøger, hvor du får hjælp til, hvordan du studerer godt og effektivt.

Find dit skema

Hvert semester kan du finde dit skema på dit studies side.

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies