Menu

Uddannelsens opbygning

Fagene på sidefaget er samlæst med bacheloruddannelsen i statskundskab og du kan derfor læse mere om fagenes indhold, underviser, skema og eksamensform mv. på hjemmesiden for statskundskab.

Sidefagsuddannelsen i samfundsfag, kandidatniveau, har fra sept. 2015 følgende opbygning

Sidefaget i samfundsfag på kandidatniveau består af 75 ECTS, hvoraf de konstituerende fagelementer udgør 55 ECTS.

I skemaet nedenfor kan du se hvornår fagene bliver udbudt, nogle af fagene udbydes med ét fast interval. Det giver dig fleksibilitet i forhold til at tilpasse tilvalget til din centralfagsuddannelse.

4. semester Politologisk valgfag (10 eller 2x5 ECTS) Politologisk valgfag (10 eller 2x5 ECTS)
3. semester Metode 3 for sidefagsstuderende (10 ECTS) Økonomiske principper og politik – Del 2 (10 ECTS) Centralt fag 45 ECTS
2. semester Metode 2 (10 ECTS) Del 1 (5 ECTS)
1. semester Sammenlignende Statskundskab (10 ECTS) Sociologi (10 ECTS)

Ud over de konstituerende fag indeholder tilvalgsuddannelsen også valgfrie 20 ECTS valgfrie fag. Dem kan du vælge blandt følgende fag:

Valgfrie fag:

ECTS

7. semester
 Efterår     

8. semester
 Forår    

9. semester  
Efterår 

10. semester
Forår 

Almen statskundskab                

10

X

X

Politikuge

2x2,5

X

Politisk kommunikation

5

 X

Valgfrit politologisk fag

10 eller 2x5

X

X

X

X

Valgfrit politologisk fag

10 eller 2x5

X

X

X

X

Udbuddet af valgfrie politologiske fag varierer fra semester til semester.
Har du spørgsmål til tilrettelæggelsen af din tilvalgsuddannelse er du velkommen til at kontakte den faglige vejleder.

Er du indskrevet på uddannelsen før sept. 2015 følger du en tidligere studieordning.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies