Menu

Faglig vejleder

De faglige vejledere er selv studerende. De er ansat af universitetet til at hjælpe, guide og vejlede dig, hvis du har spørgsmål til dit studium. De har et indgående kendskab til det faglige indhold og opbygningen af din uddannelse og kan svare på spørgsmål, som du måske ikke har lyst til at spørge underviserne om.

De kan for eksempel hjælpe dig med:
• Ansøgninger til studienævnet, f.eks. dispensationer
• Klagemuligheder og -frister (gode råd og hjælp til hvordan du kommer videre)
• Kandidatuddannelserne
• Udlandsophold
• Praktik- og voluntørophold
• Alternative studieforløb
• Fagligt indhold i uddannelsen
• Dit studies struktur og studieordning
• Fagudbud
• Individuel studieplanlægning
• Studiedisciplin og akademisk niveau
• Studiets forventninger til dig
• Eksamensforhold og eksamenspraksisser

Kontakt

Sofie Høllsberg Filstrup

Træffetider: Mandag 12-14.00
Andre træffetider hen over eksamen og sommerferie / Different hours during exam and holidays

Fælles mailbox: fvl52@sam.sdu.dk 
tlf: 6550 3191

Du finder din faglige vejleder i glasburet overfor Agoraen (ved Indgang S)

Du er altid velkommen til at sende en mail eller kigge forbi i træffetiden.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies