Menu

Skriftlig eksamen

Skriftlig  eksamen

Bemærk at disse retningslinjer er et tillæg til SDU’s regelsæt for brug af computer ved skriftlige stedprøver. Når du tilmelder dig skriftlig eksamen, accepterer du følgende:   

Generelt for alle eksamener

Alle skriftlige eksamener ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet gennemføres digitalt, enten på egen PC eller i et af SDU's IT-lokaler.

Mødetid ved skriftlige prøver: Du skal møde til eksamen én time før start.
Når du kommer skal du sætte din computer op, gå på det trådløse net, tjekke din adgang til BlackBoard og få startet Exam Monitor.
Dørene til lokalet lukkes 30 min før eksamenen starter, der skal du sidde på din plads, så du kan modtage information om eksamen.
Kommer du senere end 30 min. før eksamenen starter, kommer du ikke ind, og kan ikke deltage i eksamen den dag, og du vil have brugt et eksamensforsøg.

Udlevering af opgaver: Eksamensopgaver, der skal løses hjemme, udleveres altid i Blackboard, mens eksamener, der afholdes på SDU, som skriftlige stedprøver udleveres fysisk på papir

Aflevering af opgaver: Alle eksamensopgaver, du løser hjemme, og skriftlige stedprøver på SDU, hvor du har din egen PC med, afleveres digitalt i SDU Assignment i Blackboard. Ved eksamener i IT-lokaler kan du blive bedt om at aflevere på en anden måde.

Håndskrevne bilag er ikke tilladt: Til nogle stedprøver, hvor du skal lave beregninger grafer og lignende skal disse indsættes digitalt i den samlede eksamensbesvarelse. Det kan du vælge at gøre på flere måder, bl.a. ved hjælp af SDU Scribble, eller håndscanner. 

Bedømmelse: Din eksamensbesvarelse bliver sendt til bedømmelse digitalt. Det er dit ansvar, at du aflevere i et filformat, som kan åbnes af eksaminator. du skal aflevere i PDF-format med mindre andet er angivet i fagbeskrivelsen. 

Fagbeskrivelsen bestemmer altid: I fagbeskrivelsen kan du til enhver tid se, hvordan opgaven udleveres og hvordan den skal afleveres. Derudover fremgår det, hvilke hjælpemidler du må have med til eksamen.

Hvis der i et fag er særlige forhold, der afviger fra de normale retningslinjer, vil du som regel kunne læse om det i fagbeskrivelsen og på fagets Blackboard-side. Der kan for eksempelvis være fag, hvor du skal uploade bilagsfiler i andre filformater.
I fagbeskrivelse kan du altid se, hvordan eksamen i faget afholdes. Møder du forskellige oplysninger, er det altid oplysningerne i fagbeskrivelsen, der gælder.

Oplysning om bedømmelse: På opslaget med eksamensdatoer står offentliggørelsesdatoen for bedømmelse af prøverne oplyst. På Studenterselvbetjeningen vil du løbende kunne se dine karakterer, efterhånden som de bliver registreret.

Retningslinjer for brug af computer ved eksamen - Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Læs også:

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies