Menu

Studienævn for Statskundskab

Studienævnet er til for dig bl.a. som en garant for, at dine rettigheder som studerende overholdes. Samtidig er studienævnet ansvarlige for udviklingen af den samfundsvidenskabelige uddannelse i Odense samt at sikre kvaliteten af uddannelsens faglige indhold.

Vi mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel:

• Udvikling af fag og uddannelser
• Dispensationsansøgninger fra studerende
• Ansøgninger om merit og dispensation

Ansøgninger til Studienævnet skal være modtaget senest 10 dage før studienævnsmødet.

Ansøgninger vedr. særlige prøvevilkår så som forlænget tid til eksamen eller deltagelse i eksamen fra udlandet skal være modtaget senest den 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.

Ansøgninger skal sendes via e-mail til studienaevn.statskundskab@sam.sdu.dk.
(Bemærk - ansøgninger til Cand.soc. i International sikkerhed og Folkeret samt Msc. in Comparative Public Policy and Welfare Studies skal indsendes på engelsk)

Studienævnssekretær Dorte Juel Petersen kan træffes på tlf. 6550 4634 på hverdage mellem kl. 10-14.

Studienævnets sammensætning
Studienævnet består af undervisere og studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 3 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og få det med på studienævnets møder.

Medlemmer     

Navn 

Titel 

Kontaktoplysninger 

Christian Elmelund-Præstekær   
Formand 
 
cel@sam.sdu.dk
6550 2182
Johannes Michelsen

Lærerrepræsentant 

jm@sam.sdu.dk
6550 4161

Chiara de Franco 
Lærerrepræsentant 
 

cdf@sam.sdu.dk
6550 4421

Paul Marx
 
Lærerrepræsentant 
 

marx@sam.sdu.dk
6550 2214 

Sune Welling Hansen
 
Lærerrepræsentant 
 
swh@sam.sdu.dk 
6550 2194

Christian Gundtoft

Næstformand

Studenterrepræsentant

 

Lasse Sjulstok Rasmussen

Studenterrepræsentant  
Martin Pedersen
Studenterrepræsentant   
Louise Hahn Bjørnsen
Studenterrepræsentant   

Daragh John Hamilton

Studenterrepræsentant   
 

Ansøgning til Studienævnet

Ansøgninger skal sendes via mail til studienaevn.statskundskab@sam.sdu.dk

Din ansøgning skal indeholde navn, cpr.nr. og hvilket studie og semester du er indskrevet på.

Du kan læse mere om hvordan du søger studienævnet i denne flyer.

Studienævnets møder

Se her hvornår Studienævnet holder møder

Studienævnets forretningsorden

Læs mere om Studienævnets forretningsorden  

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies