Menu

Vejledning om meritoverførsel

Vejledning om ansøgning om meritoverførsel
  1. Hvert enkelt fag, som der ønskes merit for, skal dokumenteres ved hjælp af fagbeskrivelse, beskrivelse af eksamensform, pensumliste samt eksamensbevis/karakterbevis.
     
  2. Af ansøgningen skal fremgå eksplicit, hvilke specifikke fag på uddannelsen på SDU, der ønskes erstattet af hvilke specifikke fag bestået andetsteds. Du skal tillige anføre, om du ønsker faget/fagene godkendt som politologiske fag eller valgfag. Man kan tillige søge vejledning hos faglig vejleder.

NB!!  Når det gælder kandidatuddannelsen skal du også anføre, om du ønsker faget/fagene godkendt som seminarfag.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies