Menu

Praktikophold

SYDDANSK UNIVERSITET
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studienævn for Statskundskab                                                                                          Scient.pol. (BA og Kandidat)

 

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af praktikophold
(fremsendes til Studienævn for Statskundskab inden praktikopholdet påbegyndes)

Ansøgers navn og adresse

Cpr.nr. Studium:
 
Praktiksted:
 
- Ansøgningen skal vedlægges skriftlig aftale med arbejdsstedet, indeholdende:
* skriftlig aftale med arbejdsstedet, der indeholder
- problemformulering for arbejdet
- angivelse af de tidsmæssige rammer herfor
- kontaktperson på arbejdsstedet
- de tidsmæssige rammer for praktikopholdet

- Før indsendelse til studienævnet er det ansøgers opgave at indhente anbefaling fra faglærer, der samtidig indvilger i at bedømme den afsluttende rapport.

- Se tillige studieordningen

Dato Underskrift
Ansøgningen skal være anbefalet af den faglærer, som tillige skal bedømme rapporten

Vejleders navn


Dato Vejleders underskrift


Klik her for at udskrive blanketten

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies