Menu

Forhåndsgodkendelse

Vejledning om forhåndsgodkendelse
  1. Ansøgning om forhåndsgodkendelse skal i videst muligt omfang dokumenteres ved hjælp af beskrivelse af det ønskede studieprogram, fagbeskrivelse, pensumliste m.m.
     
  2. Af ansøgningen skal fremgå eksplicit, hvilke specifikke fag på uddannelsen på SDU, der ønskes erstattet af hvilke specifikke fag bestået andetsteds.
     
  3. Forhåndsgodkendelsen er en foreløbig tilkendegivelse af, hvad studienævnet vil godkende, hvis det opstillede program følges. I mange tilfælde er der imidlertid i praksis større eller mindre afvigelser fra det forhåndsgodkendte program. Derfor gives endelig merit først af studienævnet efter behandling af ansøgning baseret på en dokumentation af det studieprogram, som man faktisk har gennemført. Hvert enkelt fag, som der ønskes merit for, skal dokumenteres ved hjælp af fagbeskrivelse, beskrivelse af eksamensform, pensumliste samt eksamensbevis/karakterbevis.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies