Menu

Ansøgning om særlige eksamensvilkår

SYDDANSK UNIVERSITET
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studiesekretariatet for Statskundskab

 

Ansøgning om særlige eksamensforhold ved skriftlige eksaminer
(tidsforlængelse, særlige lokaler el.lign.)

 

Ansøgers navn og adresse
                     
Cpr.nr. Studium:Der søges om dispensation til:


Semester:

Fag:

Begrundelse:
Ved ansøgning om tidsforlængelse skal nedenstående tillige udfyldes:
Ordblindhed
Fremmedsprog
Har du studeret ved en videregående uddannelsesinstitution i mere end 1½ år og/eller opholdt dig i Danmark mere end 5 år og/eller har dansk adgangsgivende eksamen, bevilges der IKKE forlænget eksaminationstid.
Hvilket land kommer du fra? 

Hvor længe har du boet i Danmark?

Hvilke danske eksaminer/prøver har du bestået og hvornår:

Hvor længe har du studeret ved Syddansk Universitet og/eller anden højere uddannelsesinstitution?
Andet, angiv art (vedlæg evt. dokumentation)


Dato Underskrift

Klik her for at udskrive blanketten

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies