Menu

Eksamensplan

Her finder du den foreløbige eksamensplan, MEN der sker ofte ændringer. Tjek derfor altid dit eksamenstidspunkt på Blackboard.

Her på siden offentliggøres eksamensplanen for Religionsstudier hhv. ultimo april/november.
Hjemmeopgaver/synopsis samt petitum skal fremover hentes/afleveres via SDU assignment på Blackboard.

Eksamensdatoer for Religionsstudiet: 

- Bachelor
- Kandidat
- Sidefag

Reeksamen:

- Bachelor
- Kandidat
- Sidefag

Offentliggørelse af tidsplaner for mundtlige eksaminer sker cirka en uge før eksamens afholdelse via Blackboard.

VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE MUNDTLIGE EKSAMINER:
Studienævn for Religionsstudier har besluttet, at samtlige studerende på de respektive eksamensdage skal møde op til det i tidsplanen først angivne tidspunkt - den første eksamenstid på tidsplanen.

Altså; hvis eksamen løber over flere dage, fremgår det af de til den tid offentliggjorte tidsplaner,
hvornår du skal op. Den dag du så skal til eksamen, skal du møde på det først angivne tidspunkt i tidsplanen - også selvom der eventuelt står en senere tid ud for dig.

-------------------------------------------

Offentliggørelse af karakterer

Karakterer for skriftlig eksamen indtastes løbende og vil være tilgængelig via Studenterselvbetjeningen. Karakterer for skriftlige prøver og andre skriftlige opgaver offentliggøres senest 4 uger efter prøvens afholdelse. Hvis karakteren for din ordinære eksamen i januar/juni ikke er offentliggjort inden tilmeldingsfristens udløb til reeksamen i februar/august, så bedes du tilmelde dig reeksamen, da du automatisk bliver afmeldt reeksamen hvis du har bestået den ordinære eksamen.

For yderligere information vedr. eksamen - Se VejledningsCentrets side.

------------------------------------------------------------------------------

Skriftlige hjemmeopgaver, 3 dages opgaver, ugeopgaver samt kvittering for aflevering

Fremover skal alle opgaver afleveres elektronisk via safeassignment på Blackboard.

Der vil blive lavet afleveringssteder under de respektive fag/kurser (information vil blive udsendt til jeres studentermail)

Kvittering for aflevering af opgaven får du på Blackboard ved at trykke på 'my grades/receipts'.

Forsiden til opgaverne skal indeholde følgende:

  • Fagets/kursets titel
  • Opgavens titel
  • Dit navn, cpr.nr. og email - medmindre eksamen er anonym, så skal der kun påføres eksamensnr.
  • Hvilken studieordning du er indskrevet på
  • Vejleder/eksaminator
  • Antal anslag i opgaven

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies