Menu

Uddannelsesvalg er karrierevalg

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

En undersøgelse fra 2016 viser, at et relevant studiejob kan have afgørende indflydelse på dine jobmuligheder – og din startløn.

Det samme gælder praktikforløb.

Studiet er bredt og giver mange muligheder for senere anvendelse på jobmarkedet. Cand.mag.-uddannelsen giver faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen. I gymnasiet er faget oldtidskundskab nu obligatorisk for alle i 2.g. Derudover skal en del af faget almen sprogforståelse varetages af lærere med latinkundskab. Fagene græsk og latin er valgfag.

Fuld og varig ansættelse i gymnasiet vil være betinget af dit valg af fagkombinationer, og det anbefales, at du kombinerer dit centralfag eller tilvalg (sidefag) i et af de klassiske fag med et af de større gymnasiefag inden for humaniora eller naturvidenskab.

Universitetskarriere
Mere generelt kvalificerer uddannelserne inden for de klassiske fag til stillinger inden for de mange områder, som kræver kompetence inden for tekstforståelse og informationsbehandling og evner til præcis sproglig formulering og præsentation - kort sagt til kommunikation på højt niveau.

Øvrige karrieremuligheder
Desuden giver en uddannelse inden for de klassiske fag mulighed for ansættelse inden for mange forskellige erhverv, hvor man kræver medarbejdere, som har en kompetence i tekstforståelse og informationsbehandling. Det vil sige at du fx vil kunne arbejde som kulturformidler på forlag og inden for radio- eller tv-området, eller du kan varetage kulturbevarende opgaver i museumsverdenen.

Studiet af de klassiske sprog kræver desuden en god sproglig iagttagelse og formuleringsevne. Det betyder, at kandidater i de klassiske sprog kan få stillinger i både det offentlige og det private erhvervsliv, hvor disse kompetencer er efterspurgte.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies