Menu

Eksamensregler

 

Tilmelding til undervisning og eksamen

Når du tilmelder dig undervisning i et fag/kursus, er du også automatisk tilmeldt eksamen. Som udgangspunkt kan du ikke melde dig fra undervisning eller eksamen (kun hvis der er tale om usædvanlige forhold).

Hvis du ikke består den ordinære eksamen

Dumper, udebliver du eller sygemelder du dig 1. prøveforsøg (den ordinære eksamen), skal du selv tilmelde dig 2. prøveforsøg (reeksamen). Når du har tilmeldt dig reeksamen, kan du ikke afmelde den igen. For efterårssemesteret er reeksamen placeret i februar og for forårssemesteret i august.

Reeksamen kan være i en anden form end den ordinære eksamen. Se din studieordning eller spørg din underviser.

Har du deltaget i et fag/kursus, men ikke bestået?

Hvis du tidligere har været tilmeldt et fag/kursus og fulgt undervisningen, men ikke bestået eksamen, kan du nøjes med at tilmelde dig eksamen.

3 eksamensforsøg

Består du ikke eksamen 1. eller 2. gang, har du stadig et 3. eksamensforsøg. Du bestemmer selv, om du vil gøre brug af dit 3. eksamensforsøg næste gang, eksamenen udbydes, eller om du vil vente med at bruge forsøget til senere.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke består 3. gang?
Består du ikke eksamen 3. gang, har du som udgangspunkt ikke flere forsøg og kan ikke fortsætte på uddannelsen. Der er dog mulighed for, at du kan få lov til at afvige fra reglerne, dvs. få dispensation til et 4. forsøg, hvis usædvanlige forhold har været skyld i, at du ikke har bestået et eller flere af eksamensforsøgene i faget/kurset. Du skal kunne dokumentere de usædvanlige forhold i din dispensationsansøgning.

Er du dumpet og mangler overblik?

Er du dumpet en eller flere eksamener og har mistet overblikket over, hvilke fag/kurser du mangler, og hvornår du skal tage dem? Så kan du prøve at lave din egen studieplan.

Kører du fast, er du velkommen til at kontakte Studievejledningen.

Forhindret i at gå til eksamen?

Der er forskellige måder at melde sig fra eksamen på, hvis du ikke kan deltage pga. sygdom eller andre usædvanlige forhold. Du skal skelne mellem akut opståede og længerevarende forhold.

Akut opståede usædvanlige forhold
Hvis du bliver syg op til eller under en eksamen, eller ikke kan deltage i en eksamen på grund af usædvanlige forhold, som er opstået akut, skal du naturligvis ikke bruge et eksamensforsøg på det. I stedet skal du melde dig syg. Det gør du hos Studieservice - Eksamen.

Læs mere om sygdom og eksamen.

Samtidig  skal du sygemelde dig hos din studiesekretær.

Ikke-akutte usædvanlige forhold
Hvis de usædvanlige forhold ikke er akut opstået – dvs. hvis du allerede flere måneder inden eksamen ved, at du på grund af usædvanlige forhold ikke kan deltage, kan du ansøge dit studienævn om lov til at afvige fra de generelle regler om eksamen. Du skal søge dit studienævn om lov til blive afmeldt den/de eksamen/er, som du ikke kan deltage i.

Læs mere under FAQ.

Se krav til dispensationsansøgning

Særlige vilkår ved eksamen
Måske er der nogle usædvanlige forhold, der gør det udfordrende for dig at komme igennem eksamen? I så fald kan du søge dit studienævn om særlige eksamensvilkår. Særlige eksamensvilkår kan være mange forskellige ting. Bl.a. kan du søge om:

  • forlænget tid til eksamen
  • ændret eksamensform
  • eller noget helt tredje, som vil kunne forbedre dine vilkår, så du vil have lige så gode muligheder for at bestå som dine medstuderende.

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte Studievejledningen.

Har du en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lidelse, kan du også få relevant støtte til dine studier via SPS.

Eksamensangst

Er du så nervøs op til eksamen, at det påvirker dig i negativ grad? Måske lider du af eksamensangst...

Se hvem du kan kontakte for at få hjælp. Du er også velkommen til at kontakte Studievejledningen, hvis du har brug for en snak om, hvordan du forholder dig til din angst.

Eksamenssnyd

Langt de fleste studerende har ingen intentioner om at snyde sig gennem en eksamen. Alligevel bliver studerende af og til taget i eksamenssnyd. Nogle gange har intentionen måske været at forsøge at klare sig gennem en hård eksamen på den måde – andre gange er det fordi, at de ikke kender reglerne for akademisk praksis og formalia godt nok.

Læs om eksamenssnyd.

Eksamensklage

Det er ubehageligt at have deltaget i en eksamen, hvor man føler sig uretfærdigt behandlet. Og nogle gange kan man have behov for at klage over, hvordan eksamen er forløbet eller selve bedømmelsen.

Overvejelser inden du klager
Inden du klager, er det en god idé at snakke med den underviser, du har været til eksamen hos, for at få uddybet begrundelsen for bedømmelsen.
Du bør også overveje, hvad du vil have ud af klagen. Håber du på at få vurderet eksamen igen, med henblik på at få en bedre bedømmelse? Eller håber du på en ny eksamen? I klagevejledningen kan du se en detaljeret beskrivelse af, hvad udfaldene af en klage kan være.

Ønsker du at klage, skal du gøre det senest 14 dage efter fristen for offentliggørelse af eksamensresultatet. Brug tiden til at vende din eksamen med fx underviser, medstuderende eller en vejleder, overveje dine argumenter og formulere din klage.

Klagevejledning
Se klagevejledning og blanket til eksamensklage.

Klager du på baggrund af dumpet eksamen?
Hvis du er dumpet eksamen og har klaget over afgørelsen, bør du alligevel tilmelde dig reeksamen. På den måde kommer du ikke bagefter i studierne i tilfælde af, at du ikke får medhold i klagen.

Dokumentation på dine eksamener

I selvbetjeningen kan du få et overblik over beståede eksamen, brugte forsøg mv. Her kan du også lave eksamensudskrifter.

Når du  er færdig med din uddannelse, får du automatisk fremsendt et samlet eksamensbevis.

Generelle eksamensregler

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies