Menu

Orientering til projektsted

Projektorienteret forløb – formål og vilkår

Projektorienteret forløb er den studerendes mulighed for at få praktisk erfaring under sin uddannelse. Det er din virksomheds eller organisations mulighed for få et fagligt input i en travl hverdag.

Et projektorienteret forløb er ulønnet og varer 6-8 uger (30-37 timers arbejdsuge). Forløbet tjener et dobbelt formål. Den studerende anvender sine kompetencer i forhold til opgaver, I ønsker løst. Men den studerende er naturligvis andet og mere end gratis arbejdskraft. Arbejdsopgaverne skal have faglig relevans og aftales med den studerende ved indgangen til forløbet. På den måde får begge parter det største udbytte af forløbet.

Det første møde
Det er vigtigt, at I allerede ved det første møde med den studerende afstemmer gensidige forventninger med hinanden. Det er vigtigt, så tidligt som muligt, at tale om de vigtigste arbejdsopgaver, der forventes udført, samt opholdets varighed.

Samarbejdet omkring den studerende
I bedes som projektsted udpege en kontaktperson, der kan fungere som den studerendes primære kontakt under opholdet. Universitet sørger for en vejleder, der følger den studerende fra start til slut. Er der behov for det, kan der aftales et møde mellem den studerende, vejleder og kontaktperson.

Skriftlig projektaftale
Når vejleder og kontaktperson er på plads udfyldes en projektaftale. Projektaftalen indeholder de vigtigste aftaler angående opholdet (fx arbejdsopgaver, opstartsdato). Det er den studerendes ansvar at udfylde projektaftalen og sørge for underskrifter fra jer og vejleder.

Forløbet afsluttes
Den studerende afslutter forløbet med en rapport, der opsamler erfaring og reflekterer over udbyttet af forløbet. Rapporten afleveres digitalt på SDU. I skal selv sørge for at få en kopi af rapporten, hvis I ønsker det.  På den måde kan I få et udefra-og-ind-blik på jeres organisation eller virksomhed.

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies