Menu

Uddannelsesvalg er karrierevalg

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

En undersøgelse fra 2016 viser, at et relevant studiejob kan have afgørende indflydelse på dine jobmuligheder – og din startløn.

Det samme gælder praktikforløb.

Som bachelor
Den tofaglige BA-uddannelse kvalificerer til en række forskellige og skiftende jobprofiler inden for medie- og kommunikationsmiljøer. Afhængigt af hvad du vælger at koncentrere dig om på dit tredje studieår, kan du efterfølgende blandt andet komme til at arbejde med:

 • medieplanlægning hos reklame- eller analysebureauer
 • research på tv- eller radiostation
 • assistentopgaver inden for multimedier og tv
 • undervisning inden for medier, film og webdesign m.m.

Som kandidat
Hvis du vælger at gå videre med den 2-årige kandidatgrad på medievidenskab, kan du for eksempel få ansættelse som:

 • mediekonsulent
 • kommunikationsplanlægger
 • brugeranalytiker
 • programmedarbejder
 • webdesigner
 • producent af computerspil
 • kulturkonsulent
 • underviser

Med en kandidatgrad har du også mulighed for at søge ind på en Ph.d.-uddannelse og dermed følge en videnskabelig karriere på universitetet.

Undervisningskompetence og pædagogikum
For at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen kræves en 5-årig cand.mag. uddannelse bestående af 3½ år i et centralfag og 1½ år i et tilvalg. Begge fag skal være undervisningsfag i gymnasieskolen.

For at opnå endelig undervisningskompetence i gymnasiet kræves desuden pædagogikum. Pædagogikum opnås gennem en 2-årig uddannelsesstilling ved et gymnasium. Færdiguddannede kandidater kan søge uddannelsesstillingerne gennem amtet ved de enkelte gymnasier. Uddannelsen består dels af faglig supplering i dit tilvalg i et omfang af knap ½ årsværk, dels af praktisk og teoretisk pædagogikum og dels af egen undervisning. Der ydes løn under uddannelsen.

Du kan finde yderligere information om pædagogikum på Gymnasieskolernes Læreforenings hjemmeside. Alle uddannelsesstillinger kan findes på www.gymnasiejob.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies