Menu

Undervisningsevaluering

Om undervisningsevalueringen foråret 15

Der er gjort en indsats for, at en større andel af de studerende gennemfører undervisningsevalueringen, men alligevel er svarprocenten på kun ca. 20% i gennemsnit med udsving indenfor de enkelte kurser. Studienævnet vil arbejde for, at svarprocenten øges til næste undervisningsevaluering.

Generelt om undervisningsevalueringen

De studerende, der har svaret, er gennemgående studerende, der har deltaget i de fleste af undervisningslektionerne. I de fleste fag bruger de studerende i gennemsnit mindre end tre timer på forberedelse til faget - og dette gælder også fag med mange timer hver uge.  De studerende har typisk i nogen grad sat sig ind i fagbeskrivelsen, og de oplever i de fleste fag, at underviseren i nogen grad har introduceret denne. Der er nogle fag, hvor de studerende ikke mener, at den valgte litteratur har sikret en god forståelse og et fagligt udbytte af faget.

Der er flere fag, hvor de studerende ikke mener, at de valgte arbejdsformer bidrager til at give en god forståelse. Også her er der store variationer i de studerendes opfattelse. De studerende føler sig godt informeret om, hvad der forventes til eksamen. De studerende kan gennemgående se sammenhæng mellem arbejdsform og eksamensform. Billedet i forhold til hvor motiverende aktiviteterne i faget er for deltagelsen i undervisningen er stort set det samme og det gælder også i hvilken grad underviseren har været god til at støtte læringen. Ikke overraskende udmunder dette i, at de studerende gennemgående er tilfredse med fagene.

Om de enkelte fag, hvor der er grund til kommentar

For de to obligatoriske fag, Organisationsforståelse og kulturanalyse samt Markedskommunikation og reklame, som indgår på uddannelsen, var der ikke nogen anledning til opfølgende indsats. 

Hvis du har nogen spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at studienævnet på mail: sneod@sam.sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies