Menu

Studienævn for Erhvervsøkonomi

Studienævnet er til for dig som studerende. Vi er her for at yde en service og sikre, at dine rettigheder overholdes. Samtidig er studienævnet ansvarlig for udviklingen, det faglige indhold og kvaliteten af de erhvervsøkonomiske uddannelser.

Studienævnet mødes ca. 1 gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager, såsom udvikling af fag og uddannelser, dispensations- og meritansøgninger og udvikling af fag og uddannelser.
Information om, hvordan du søger dispensation hos studienævnet, finder du under Ansøgninger - sådan søger du til højre i menuen eller længere nede på denne side.

Studienævnet er samtidig de studerendes talerør, da der i nævnet sidder 5 studenterrepræsentanter, som taler på de studerendes vegne. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og dermed få det med på studienævnets møder.

- Medlemmer af studienævnet

- Møder

- Ansøgninger - sådan søger du

Hvis du har spørgsmål om en konkret sag, kan du kontakte studienævnet på e-mail: sne@sam.sdu.dk. Hvis du gerne vil tale med sekretariatet, kan du skrive dit telefonnummer i mailen og bede om at blive ringet op.

 
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies