Menu

Praktiske informationer

Har du brug for råd og vejledning, kan du henvende dig til:

 

Studiekontakten

Vi servicerer de studerende, der er indskrevet på et dagstudium på samfundsvidenskab i Odense. Blandt vores tilbud er:

 • Aflevering af opgaver
 • Undervisning/skemalægning
 • Eksamensplanlægning og -afvikling
 • Opslag til studerende om ændringer i undervisning
 • Implementering af SDUs delpolitikker

Studiekontakten har åbent mandag til fredag kl. 10.00-14.00 og i januar og juni er der åbent fra 08.00-14.00. Du er altid velkommen til at komme forbi vores skranke.

 

Du kan kontakte os telefonisk, indenfor åbningstiderne, på tlf. 6550 2290 eller pr. mail på adressen

studiekontakten@sam.sdu.dk

For vejledning om universitetet generelt, kan du kontakte:

Studenterservice

Studenterservice er en samlet indgang for de studerende. Her kan du få hjælp og vejledning indenfor en række centrale områder.
Studenterservice kan for eksempel hjælpe dig med spørgsmål om:

 • Optagelse, studieskift og orlov
 • SU og SPS
 • Studie- og karrierevejledning
 • Studieophold i udlandet
 • Til- og framelding til undervisning og eksamen
 • Eksamensudskrifter og bekræftede kopier af beviser
 • Støttemuligheder for elitesportsudøvere
 • Service til internationale studerende
 • Støttemuligheder ved handicap og funktionsnedsættelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Studiekort
 • FynBus-rabatkort
 • Uddannelseskort
 • Trådløst netværk (Eduroam)
 • Problemer med password og adgang til studierelevante systemer
 • Print
 • Forberedelse til digital eksamen
 • Support på udvalgt undervisningsrelateret software
 • Problemer med IT i undervisningslokaler – f.eks. tilkobling til projektor
 • Vejvisning på campus

Kontakt Studenterservice

Hvis du som studerende har generelle spørgsmål om SU, eksamen, optagelse, udlandsophold mm skal du skrive en mail via den fælles henvendelsesblanket SPOC (Single Point of Contact).

Ønsker du personlig vejledning eller hjælp, kan du kontakte Studenterservice i Zonen, hvor der til dagligt er åbent for personlige henvendelser fra kl. 10.00-14.00.

Du kan også kontakte Studenterservice via telefon på alle hverdage i tidsrummet 10.00 – 14.00.

Studieservice - 6550 1050

 • Optag (Bachelor) - 6550 1051
 • Optag (Kandidat) - 6550 1052
 • SDU International - 6550 2264
 • VejledningsCentret - 6550 1801
 • Registrering & Legalitet - 6550 1059

IT-support - Operatørkontoret

Hvis du har problemer med IT, Blackboard eller dine brugerkonti kan operatørkontoret hos SFEO hjælpe dig. 
Kontakt operatørkontoret
Tlf: 6550 3339
Mail: operatør@samnet.sdu.dk
Træffetid: 8.00-15.30 alle dage
Du finder operatørkontoret her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies