Menu

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Fællesbestemmelser

Derudover gælder der en række fællesbestemmelser for studerende indskrevet på humanistiske uddannelser. Fællesbestemmelserne dækker over regler om  eksempelvis normalsider, bachelorprojekt og studieaktivitetskrav, som gælder alle studieretninger.

Fællesbestemmelser for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser 

Du har her mulighed for at downloade din studieordning. Bemærk filen er i pdf-format.

2017

Studieordning 2017  

2016

2015

2014

Studieordning 2014          
Rettelsesblad 2015 Sidomfang

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies