Menu

Uddannelsesvalg er karrierevalg

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

En undersøgelse fra 2016 viser, at et relevant studiejob kan have afgørende indflydelse på dine jobmuligheder – og din startløn.

Det samme gælder praktikforløb.

Efter afsluttet tilvalg kan du analysere og formidle et bredt register af emner og problemstillinger inden for det mediemæssige, kulturelle, kommunikative og litterære felt. Uddannelsen giver en tværfaglig vifte af humanistiske metoder og færdigheder til at følge en mediemæssig og kulturel produktion i dets forskellige faser samt håndtere de kommunikative aspekter af en markedsføringsstrategi. Uddannelsen kan anvendes i en række sammenhænge: i TV og radio, i kulturelle institutioner og kommuner, på dagspressens kultur- og litteraturredaktioner, i uafhængige forfatter- og oversættervirksomhed, som tekstforfattere på reklamebureauer, på teatre og museer, ved tidsskrifter, på forlag, i boghandler, på (forsknings)biblioteker, ved informations-, kommunikations- og kursusvirksomhed samt voksenundervisning på højskoler, efterskoler og andre steder uden for gymnasiet.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies