Menu

Studienævn

Studienævnet er til for dig som studerende. Vi er her for at yde en service og sikre at dine rettigheder overholdes. Samtidig er studienævnet ansvarlig for udviklingen, det faglige indhold og kvaliteten af din uddannelse.

Vi mødes cirka en gang om måneden for at tage stilling til indkomne sager som for eksempel: 
• Udvikling af fag og uddannelser 
• Dispensationsansøgninger fra studerende 
• Ansøgninger om merit

Studienævnets medlemmer

Studienævnet for journalistik består af 4 undervisere og 4 studerende. Lærerrepræsentanterne vælges for 4 år ad gangen, og studenterrepræsentanterne vælges hvert år. Du er velkommen til at tage gode forslag, tiltag og eventuelle utilfredsheder op med din studenterrepræsentant, og få det med på studienævnets møder. 

• Peter Bro, underviserrepræsentant (formand)
• Anne Lea Landsted, underviserrepræsentant 
• Morten Skovsgaard, underviserrepræsentant, studieleder
• Kenneth Reinecke Hansen, underviserrepræsentant 
• Laura Aller Jónasdóttir, studenterrepræsentant
• Cille Holm Højvang Rasmussen, studenterrepræsentant 
• Thor Hedegaard Larsen, studenterrepræsentant
• [ledig plads], studenterrepræsentant 

Studieleder er Morten Skovsgaard.
Sekretær for Studienævnet er Liselotte Nielsen. 

Ansøgninger til Studienævnet skal sendes til:studienaevn@journalism.sdu.dk.

De næste møder i Studienævnet er planlagt til: 8. december 2015. Møder i 2016 planlægges snarest.

Ansøgninger til Studienævnet skal indsendes senest 14 dage inden mødet!

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies