Menu

Undervisningstilmelding

Undervisningstilmelding:

Du har som studerende selv ansvar for at sørge for, at du bliver tilmeldt til undervisningen. Din undervisningstilmelding er samtidig en tilmelding til eksamen.

Du tilmelder dig til undervisningen via Student-selvbetjening i flg. perioder: 

Efterårets fag:    20. maj - 30. maj
Forårets fag:      20. november - 30. november

Manglende tilmelding til undervisningen eller ønske om tilmelding uden for undervisningstilmeldingsperioderne:

Studerende, har mulighed for at søge studienævnet om dispensation til at blive undervisningstilmeldt udenfor ovennævnte undervisningstilmeldingsperioder. En evt. ansøgning vil blive behandlet på det førstkommende studienævnsmøde. Ansøgningen skal sendes til: sn-idraet@health.sdu.dk

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan tilmelde mig til undervisningen

Hvis det er inden for undervisningstilmeldingsperioden, så retter du straks henvendelse til eksamenskontoret  via spoc - www.sdu.dk/spoc

Hvis det er uden for undervisningstilmeldingsperioden, gælder ovenstående retningslinjer for manglende tilmelding. 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies