Menu

Uddannelsens opbygning

Studieordning:

Pr. 1/9-2017 træder der en ny bachelorstudieordning i Idræt og Sundhed i kraft, og tilvalgsstudieordningen justeres tilsvarende, da den består af fag fra den "almindelige" bacheloruddannelse.

Det betyder, at studerende som starter på bachelortilvalget pr. 1/9-2017 er omfattet af en ny studieordning. Studieordnings-dokumentet er under udarbejdelse, men fag-sammensætningen kan ses i følgende kassogram: Gymnasialt tilvalg (sidefag) i Idræt og Sundhed (.pdf)

Studerende, som starter på kandidat-delen pr. 1/9-2017 fortsætter på den nuværende studieordning SÅFREMT man starter med idrætsfag i efteråret E17. Starter man kandidaten med at følge fag fra sit centrale fag, skal der udarbejdes en individuel fagpakke for idrætsfagene, da studieåret E17/F18 er sidste gang de "gamle" fag udbydes. Henvendelse til studiekoordinator Anette Kippa akippa@health.sdu.dk mhp. at få udarbejdet en fagpakke.

Studieordning (2013) - for studerende som er optaget på sidefag pr. 1. september 2013 (.pdf)

Studieordning (2012) - for studerende som er optaget på tilvalg pr. 1. september 2012 (.pdf) - opdateret januar 2014 (Ændringer fremgår af rettelsesblad sidst i studieordningen.

Studieordning - for studerende der er optaget på tilvalg 1. september 2008 eller senere (.pdf) - opdateret januar 2014 (Ændringer fremgår af rettelsesblad sidst i studieordningen.

Studieguides:

Du finder de aktuelle studieguides via dette link.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies