Menu

Eksamensplan

Her finder du den foreløbige eksamensplan, MEN der sker ofte ændringer. Tjek derfor altid dit eksamenstidspunkt på Blackboard.

Eksamensdatoer:

- Eksamensplan BA sidefag
- Eksamensplan KA sidefag

Eksamens Information og Regler

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen, eksamenstidspunkter, lokaler mm. Hold derfor øje med hjemmesiden og Blackboard for opdateringer og ændringer.

Udlevering af eksamensspørgsmål sker via Blackboard, under faget og i SDU Assignment, med mindre andet er angivet. Kun hvis der er tale om længerevarende nedbrud af Blackboard eller SDU’s IT-systemer omkring udleveringstidspunktet kan der blive tale om dispensation fra afleveringsfristen.

Aflevering af opgaver skal ske på Blackboard. Der kan kun uploades én fil og det skal være pdf.

Mundtlige prøver: Ved mundtlige eksaminer kan der ske ændringer i eksamensrækkefølgen. Nogle af dine medstuderende kan være udeblevet fra eksamen og det betyder, at du kommer ind til eksamen tidligere. Mød derfor altid op i god tid!

Tidsplanerne for de mundtlige eksaminer vil blive offentliggjort ca. 7 dage før eksamen, på Blackboard under faget  og menupunktet Announcements. Hvis du ikke står på tidsplanen, men er tilmeldt eksamen, skal du kontakte Historie Sekretariatet hurtigst muligt. Historie-sek@sdu.dk

Du kan ikke komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved de mundtlige og skriftlige eksamener. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis dette er tilfældet, skal du kontakte Historie Sekretariatet, historie-sek@sdu.dk , så vi kan finde en løsning.

Har du spørgsmål vedrørende eksamen er du velkommen til at kontakte din underviser, faglig vejleder eller sekretariatet.

Link til Sydom og eksamen:

http://www.sdu.dk/information_til/studerende_ved_sdu/eksamen/generelt_om_eksamen/sygdom

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies