Menu

Uddannelsesvalg er karrierevalg

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

En undersøgelse fra 2016 viser, at et relevant studiejob kan have afgørende indflydelse på dine jobmuligheder – og din startløn.

Det samme gælder praktikforløb.

Traditionelt har kandidater fra filosofi fundet job med undervisning og forskning ved universiteter og højere læreranstalter eller med anden undervisning, herunder i den gymnasielle sektor. I de senere år har en del kandidater fået job inden for andre sektorer.

Der er f.eks. jobs inden for konsulentvirksomheder, i forlagsbranchen, som projektleder o.l., i kreditinstitutioner, som systemplanlægger inden for it-virksomheder, sagsbehandler og fx fuldmægtig inden for offentlig administration.

Undervisningskompetence og pædagogikum
For at opnå faglig kompetence til at undervise i gymnasieskolen kræves en 5-årig cand.mag. Uddannelsen består af 3½ års centralt fag og 1½ års tilvalgsfag. Begge fag skal være undervisningsfag i gymnasieskolen.

Hvis du ønsker at bruge din uddannelse til at undervise som fastansat gymnasielærer, skal du endvidere have pædagogikum.

Pædagogikumordningen består i, at du søger en uddannelsesstilling på et gymnasium eller hf, hvor du underviser på skolen, samtidig med at du bliver undervist i pædagogiske/didaktiske forhold. Derudover skal du supplere dit tilvalg med en faglig supplering af ca. et halvt års varighed på et universitet.

Den 2-årige fuldtids uddannelsesstilling rummer supplering af tilvalg, forskellige kursuselementer, praktik under vejledning og endelig undervisning af egne klasser/hold.

Du kan finde yderligere information om pædagogikum på Gymnasieskolernes lærerforenings hjemmeside. Alle uddannelsesstillinger kan findes på www.gymnasiejob.dk.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies