Menu

Studieordninger

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Fællesbestemmelser

Derudover gælder der en række fællesbestemmelser for studerende indskrevet på humanistiske uddannelser. Fællesbestemmelserne dækker over regler om  eksempelvis normalsider, bachelorprojekt og studieaktivitetskrav, som gælder alle studieretninger.

Fællesbestemmelser for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser 

2017

2016

2015

2013

Studieordning 2013 - BA-studieordning med 45 ECTS tilvalg

2012

Studieordning 2012 - BA-studieordning med 45 ECTS tilvalg

2011

Studieordning 2011 - BA-studieordning med 45 ECTS tilvalg 

2006

Studieordning 2006 - BA-studieordning med 45 ECTS tilvalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies