Menu

Uddannelsens opbygning

Dit sidefag på bachelorniveau er normeret til 45 ECTS, hvilket svarer til ¾ års fuldtidsstudier.

Dit sidefag på kandidatniveau er normeret til 45 ECTS. Hvis dit centrale fag er humanistisk eller samfundsvidenskabeligt, skal du dog være opmærksom på, at du skal læse 30 ekstra ECTS på kandidatsidefaget. Derfor bliver din uddannelse bliver forlænget med ½ år.

Læs mere om tilvalg/sidefag på et andet fakultet eller universitet.

Hvilke kurser skal jeg have hvornår?

Naturvidenskabelige sidefag på bachelorniveau er som udgang placeret på 3. studieår, mens placeringen af sidefag på kandidatniveau afhænger af dit centralfag.

Sidefag på bachelorniveau

Overgangsforløb

Studiestart 2011

Studiestart 2010

Vælg det rigtige forløb

  • Hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag, skal du følge sidefagsforløbet efter året for din optagelse på dit centrale fag. Hvis du eksempelvis er optaget på dit centrale fag i 2015, skal du følge sidefagsforløbet for 2015.
  • Hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt centralfag eller centralfag i Idræt & Sundhed,  skal du følge sidefagsforløbet efter året for din optagelse på sidefaget. Hvis du eksempelvis er optaget på dit naturvidenskabelige sidefag i 2016, skal du følge 2016-forløbet.

Sidefag på kandidatniveau

Overgangsordninger

I de enkelte kursusbeskrivelser findes eventuelle overgangsordninger for det pågældende kursus. I overgangsordningerne finder du skemaer over, hvornår kurser under de gamle studieordninger udfases, med oplysning om  hvornår et kursus kører sidste gang, hvornår de sidste reeksamener afholdes, og hvilke kurser under den nye studieordning, der er godkendt som erstatning for det gamle kursus.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies