Menu

Uddannelsens opbygning

Tilvalget i Biologisk antropologi er normeret til 45 ECTS, hvilket svarer til ¾ års fuldtidsstudier.

Hvilke kurser skal jeg have hvornår?

Tilvalget i Biologisk antropologi er som udgangspunkt placeret på tredje år af din bacheloruddannelse.

Overgangsordninger

I de enkelte kursusbeskrivelser findes evt. overgangsordninger for det pågældende kursus. I overgangsordningerne finder du skemaer over, hvornår nedlagte kurser udfases, med oplysning om hvornår et kursus kører sidste gang, hvornår de sidste reeksamener afholdes, og hvilket kursus der er godkendt som erstatning for det gamle kursus.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies