Menu

Kompetenceprofil for tilvalg i biologi på bachelorniveau

Målsætning

Tilvalget i biologi omfatter teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor en række centrale biologiske discipliner med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder. Tilvalget i biologi er rettet mod undervisning i gymnasiet.

Når tilvalget er gennemført, har den studerende opnået evnen til at kunne:

  • Kende enzymers katalytiske egenskaber og virkemåde, samt i membraners opbygning og funktioner
  • Kende de grundlæggende begreber og problemstillinger vedrørende mikroorganismers evolution, biodiversitet, opbygning, udvikling og funktion
  • Kende eukaryote cellers opbygning og funktion på molekylært niveau med fokus på de metaboliske omsætningsveje i pattedyrceller og deres regulering
  • Redegøre for algers, planters og svampes grundlæggende biologi (systematik, taksonomi, evolution, anatomi, morfologi og fysiologiske).
  • Redegøre for dyrerigets (invertebrater og chordater) grundlæggende biologi (klassifikation, morfologi og anatomi).
  • Forklare fysiologiske mekanismer hos dyr fra celleniveau til hele organismer.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies