Menu

Fagspecifikke kompetencer

Dine fagspecifikke kompetencer er de kompetencer, som er unikke for din uddannelse. Det er altså dem, der adskiller din faglighed fra andre uddannelsers faglighed. Hvis du ønsker en karriere inden for forskning eller undervisning i dit fag, så er det bl.a. dine fagspecifikke kompetencer, du vil trække på.

Hvad er mine faglige kompetencer?

En dimittend med sidefag i Biologi på bachelorniveau kan:

  • beskrive de grundlæggende biologiske systemer og funktioner fra det biomolekylære til det evolutionære niveau
  • redegøre for algers, planters og svampes grundlæggende biologi (klassifikation, evolution, anatomi, morfologi og fysiologi)
  • redegøre for dyrerigets (invertebrater og chordater) grundlæggende biologi (klassifikation, morfologi og anatomi)
  • forklare fysiologiske begreber og mekanismer hos dyr fra celleniveau til hele organismer
  • redegøre for toksikologiens basale principper og mere dybtgående for økotoksikologiens principper og metoder

En dimittend med sidefag i Biologi på kandidatniveau har:

  • kendskab til populationsbiologi og evolution
  • indsigt i prokaryoters (bakteriers og archaeas) grundlæggende biologi
  • en dyberegående indsigt i generelle økologiske teorier indenfor områderne: økosystemers struktur, funktion og udvikling, vandets kredsløb, samt stof- og energiomsætning i økosystemer, herunder kendskab til massebalancer og simple økologiske modeller
  • praktisk erfaring med at planlægge, udføre og bearbejde resultater fra et eksperimentelt feltbiologisk projekt
  • erfaring med at planlægge og udføre biologiske eksperimenter med henblik på gymnasial undervisning

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies