Menu

Studieordning

Når du er optaget på en uddannelse, bliver du indskrevet på den nyeste studieordning. Det vil sige, at det er den, du skal følge. Der kan komme ændringer til studieordningen, og vi forventer, at du læser den ved studiestart og løbende orienterer dig i den.

Fællesbestemmelser

Derudover gælder der en række fællesbestemmelser for studerende indskrevet på humanistiske uddannelser. Fællesbestemmelserne dækker over regler om  eksempelvis normalsider, bachelorprojekt og studieaktivitetskrav, som gælder alle studieretninger.

Fællesbestemmelser for de humanistiske bachelor- og kandidatuddannelser 

2017

Studieordning 2017              

2015

Studieordning 2015              

2011

Studieordning 2011  
Rettelsesblad 2013 §§ 4, 12 og 13
Rettelsesblad 2014 Muligheden for valgfag på bacheloruddannelsen, dog ikke med centralt fag i Dansk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies