Menu

Uddannelsesvalg er karrierevalg

Gennem dit uddannelsesforløb skal du træffe en række valg, der er med til at tone din uddannelse og din faglige profil.

Det kan være, at du har mulighed for at vælge praktik (projektorienteret forløb), udlandsophold mv. som en del af din uddannelse.

I de situationer vil du i høj grad have mulighed for at sætte din uddannelse ind i en praksissammenhæng og måske få en større forståelse for, hvad du har lært gennem din uddannelse, og hvordan du bruger denne læring på arbejdsmarkedet.

Studiejob og praktik med relevant indhold

Du træffer også mange andre valg ved siden af dit uddannelsesforløb, som kan have indflydelse på dine karrieremuligheder.

Arbejdsgivere vægter fx studierelevant arbejde højt. Med et studierelevant job får du mulighed for at afprøve dine kompetencer i praksis.

En undersøgelse fra 2016 viser, at et relevant studiejob kan have afgørende indflydelse på dine jobmuligheder – og din startløn.

Det samme gælder praktikforløb.

  • Tilvalgsuddannelsen i Æstetik og Kulturanalyse giver den studerende kulturhistorisk og -teoretisk baseret viden inden for de tre overordnede områder: kultur, æstetik og medier således, at den studerende sættes i stand til at kunne fortolke og analysere forskellige typer af æstetiske oplevelser og fænomener som kulturen i dag danner ramme om samt varetage jobfunktioner inden for det kulturelle erhvervsliv eller den offentlige kultursektor.

  • Tilvalgsuddannelsen i Æstetik og Kulturanalyse kan i kombination med et andet humanistisk centralfag give basale humanistiske kompetencer, der er anvendelige i erhverv inden for undervisning, formidling og kommunikation.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies