Menu

Udlandsophold på Naturvidenskab

På Naturvidenskab anbefaler vi, at du bruger det andet semester på din kandidatuddannelse til at tage afsted, da dette semester består af valgfri kurser. Hvis du følger et to-fagligt studieforløb anbefaler vi, at du taler med en studievejleder for at planlægge et ophold, der passer ind i dit forløb.

Det centrale i forhold til et udlandsophold er, at det bliver godkendt som en del af dit studieforløb. Dette sikrer, at du får ECTS for opholdet, og at det kommer til at fremgå af dit eksamensbevis.

Typer af udlandsophold

 Når du tager på udlandsophold er forskellige måder at arrangere opholdet på:

 • Udveksling med et universitet, som SDU har en udvekslingsaftale med: Dette kan foregå gennem Erasmus- eller Nordplus-netværket eller via en af SDU's oversøiske aftaler udenfor Europa. Hvis du tager afsted igennem en udvekslingsaftale, skal du ikke tænke på betaling og sprogtest. Med en udvekslingsplads følger automatisk et stipendie, der i størrelse afhænger af, hvor du skal hen.
 • Laboratorieophold via indskrivning på et udenlandsk universitet: Du bliver indskrevet på samme måde, som hvis du skal følge kurser, men bliver tilmeldt et laboratoriekursus (svarende til en ISA) på det udenlandske universitet. Dette kan godt arrangeres gennem en udvekslingsaftale.
 • Laboratorieophold via projekt på SDU: Du laver et projekt (ISA, bachelorprojekt eller speciale) her på SDU, og opholdet ved det udenlandske laboratorie skrives ind i kontrakten. Du kan søge SDU's internationaliseringsfond om støtte til sådan et ophold.
 • Selvarrangeret ophold: Du arrangerer selv et ophold på et universitet, som SDU ikke har en udvekslingsaftale med. Dette kan betyde, at du selv skal betale og dokumentere dine sproglige kompetencer med en sprogtest. Du kan søge SU-styrelsen om støtte gennem Udlandsstipendieordningen.

Planlægning

Det er en god idé at starte planlægningen i god tid, fordi du så har flest muligheder på hånden - tidligt på dit 5. semester er det optimale tidspunkt, hvis du vil rejse på din kandidats 2. semester. Her er et par tips til, hvordan du kan gribe planlægningen an:

 • Research
  Start din research ved at kigge på SDU Internationals side om udlandsophold eller ved at spørge enten din underviser eller internationaliseringskoordinator Rune Wulff Christensen. Det kan være en god idé hurtigt at fokusere din research på 3-5 universiteter – kig efter interessante kurser på et sprog, du mestrer. Når du har fundet nogle interessante kurser, er det en god idé at få en fagperson til at kigge på dine kursusønsker, så du ved, at de kan forhåndsgodkendes. Kontakt eventuelt studienævnsrepræsentanten på dit institut.
 • Ansøgning om en udvekslingsplads via SDU's udvekslingsaftaler
  Søg en eller flere udvekslingspladser gennem SDU Internationals ansøgningsportal - det er en god idé at have flere prioriteter. Senest seks uger efter ansøgningsfristen vil du få besked om, hvorvidt du har fået tildelt en af de pladser, du har søgt.
 • Forhåndsgodkendelse af kurser
  Herefter skal du søge studienævnet om forhåndsgodkendelse af de kurser, du planlægger at følge.
 • Det videre forløb
  Du får besked fra det udenlandske universitet om, hvordan du tilmelder dig kurser der, og hvordan du skal forholde dig til andre praktiske sager.

Ansøgningsfrister

Hvis du vil rejse ud på andet semester på din kandidatuddannelse, skal du være opmærksom på følgende ansøgningsfrister:

 • 1. november på dit 5. semester er der ansøgningsfrist for oversøiske udvekslingspladser
 • 1. marts på dit 6. semester er der ansøgningsfrist for europæiske udvekslingspladser
 • 1. oktober på 1. semester på din kandidatuddannelse er der ansøgningsfrist for europæiske restpladser, som ikke er blevet fordelt i første omgang

Inspiration

 På de følgende sider kan du få inspiration til hvilke steder, der er relevante for netop dit uddannelsesforløb. Anbefalingerne er baseret på faglig relevans og erfaringer fra studerende, der tidligere har været på ophold på de nævnte universiteter.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies