Menu

Strategisk sourcing

Enkeltfag i foråret 2013

Strategisk sourcing
Formålet med faget er at formidle en samlet og helheds orienteret forståelse for fagområdet strategisk sourcing. I faget lægges der vægt på at formidle indsigt i og opøve evnen til på en kritisk – konstruktiv måde at kunne forholde sig til og anvende fagområdets centrale modeller og værktøjer. Der fokuseres især på give indsigt i forskellige analyseniveauer i det strategiske sourcing arbejde med henblik på at den studerende skal kunne foretage et kvalificeret valg af analyseniveau under hensyntagen til virksomheds specifikke forhold. 

I forhold til studiets kompetenceprofil har faget eksplicit fokus på at: 
 
 • give viden om teoridannelser indenfor strategisk sourcing   
 • give færdigheder til selvstændigt at analysere problemstillinger relateret til strategisk sourcing 
 • give kompetence til at foreslå konkurrencegivende forbedringsforslag inden for strategisk i såvel private som offentlige organisationer
 
 Enkeltfagets indhold
 • Teoretiske perspektiver på sourcing make/buy og virksomhedens grænse
 • In/outsourcing
 • Supplier Relationship management
 • Segmentering & Portfoliomodeller
 • Strategic sourcing og globalisering/internationalisering
 • Supplier development
 • Performance management
 • Leverandørinvolvering i produktudvikling
 • Sourcing strategy & Category management
 • Attraktivitet

Kompetenceprofil

Enkeltfaget giver dig viden om fagets emner, således du er i stand til at:
 • beskrive centrale problemstillinger indenfor strategisk sourcing herunder dets bidrag til skabelse af konkurrencemæssige fordele
Enkeltfaget giver dig færdigheder, således at du er i stand til:
 • at kunne designe forskellige strategiske sourcing strategier, der tager højde for virksomhedsspecifikke forhold
Enkeltfaget giver dig kompetencer, således at du er i stand til:
 • Vurdere og foreslå løsninger indenfor strategisk sourcing, der skaber konkurrencemæssige fordele for såvel private som offentlige organisationer  

Forudsætninger for optagelse på faget:
Adgangskrav til MBA 


Praktiske oplysninger
Sprog
Undervisningen foregår på dansk.


Pris
15.000 kr.

Omfang
5 ECTS. Ved bestået eksamen gives der merit på MBA.


Fagansvarlig 
Specialkonsulent Ole Stegmann Mikkelsen, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse


Studiestart
Forårssemester: 1. februar 2013.


Studiested
Syddansk Universitet i Odense.


Yderligere information
Læs fagbeskrivelsen om Strategisk sourcing.


Kontakt
Syddansk Universitets Efteruddannelse, tlf. 65 50 22 60, efteruddannelse@sdu.dk  
Studiekoordinator Lars Hjøllund Jensen, tlf. 65 50 32 40, lah@sam.sdu.dk

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies