Menu

Fagbeskrivelser E07 F08

Studiestart 31. august 2007

1. semester efterår

Strategi og forretningsforståelse
Industri- og strukturøkonomi
Markedsrelationer

2. semester forår

Organisationsanalyse og Komptenceudvikling
Økonomistyring
Certifikatprojekt


3. semester efterår (valgfag)

Vidensledelse og Læringsprocesser
Strategisk Kommunikation
Personnel Economics (foregår  på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet)
Innovationsledelse (foregår på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet)
Business Performance Management (foregår på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet)

4. semester

Masterafhandling

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies