Menu

Priser og betalingsbetingelser

Uddannelsens samlede pris er kr. 165.000 kr. Uddannelsen omfatter 60 ECTS-point. 
Denne samlede pris gælder, hvis valgfagene tages på MBA. Vælger man valgfag fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer typisk imellem kr. 10.500 - kr. 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point

Ønsker du at tage enkeltfag betales gældende pris - se detaljerede priser nedenfor. Kontakt venligst studiekoordinator Lars Hjøllund Jensen, lah@sam.sdu.dk, for vejledning vedrørende dine muligheder.

Betalingen dækker minimumsdeltagelsen for beståelse af mastergraden, det vil sige seks grundfag, tre valgfag,  og masterprojekt, som angivet nedenfor.

 

1. semester ........
          kr.
45.000,-
Strategi og forretningsforståelse   kr.   15.000,-   


Konkurrence og markeder   kr.   15.000,-  


Organisationsanalyse og -design          kr.   15.000,-           


2. semester ..........
kr.
45.000,-
Økonomistyring        
kr.
15.000,-Markedsrelationer
kr.
15.000,-Certifikatprojekt
kr.
15.000,-
3. semester .......
kr.
45.000,-
Valgfag 1
kr.
15.000,-Valgfag 2
kr.
15.000,-Valgfag 3
kr.
15.000,-
4. semester ..........
kr.
30.000,-
Masterprojekt
I ALT
kr.
165.000

Generelt om betaling for uddannelsen 

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg, som skal afholdes inden for et studieår. De tre eksamensforsøg består af: 
- prøven, der følger umiddelbart efter fagets gennemførelse,
- den tilhørende omprøve, hvis du ikke består ved første ordinære prøve samt
- det andet ordinære eksamensforsøg (hvis du ikke består reeksamen).

 Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50 % af fagets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat at det ønsket fag oprettes og at der er ledige pladser.

Enkeltfagsstuderende

En enkeltfagsstuderende betaler den til enhver tid gældende pris for faget.

 Særligt om betaling for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg (en ordinær eksamen og en omprøve). Ved yderligere forsøg  vil en ny betaling på 50% af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser for masterprojektet i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

- For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris

- For skriftlige eller mundtlige prøver (uden at der gives adgang til undervisningen igen) opkræves en betaling på 1500 kr. pr. prøveforsøg

Betalingsfrister
Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister: 1. semester: 31. august, 2. semester: 31. januar, 3. semester: 31. august og 4. semester: 31. januar.

Refusion af betaling
Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig framelding af faget til efteruddannelse@sdu.dk og din studiekoordinator på mail lah@sam.sdu.dk senest den 15. september for efterårsfagene  og 15. februar for forårsfagene.
Udgifter afholdt af SDU i forbindelse med introduktion fratrækkes ved refusion af deltagerbetaling på 1. semester

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen
Du bør påregne ca. kr. 10.000 til materialeudgifter bøger, kompendier m.m.). Hertil kommer udgifter til transport og overnatning.

Har du udenlandsk statsborgerskab?

 Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte efteruddannelse@sdu.dk 

Syddansk Universitets generelle salgsbetingelser

Læs her mere om Syddansk Universitets salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra faktura dato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

 Forbehold

Universitet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende underviser ressourcer) og til ikke at oprette fag, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Deltagelse ved fornyet betaling på 50 % forudsætter, at det pågældende fag er oprettet og at der er plads på dette.  Der tages ligeledes forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Sidst revideret maj  2016.

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies