Menu

Uddannelsens opbygning

 MPL

1. semester

  Grundmoduler (obligatoriske)

 

  Modul 1: Videregående projektledelse

  Modul 2: Økonomisk styring og usikkerhedshåndtering i projekter

  Modul 3: Vinteruniversitet

 

 

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

 

2. semester

  Grundmoduler (obligatoriske)

 

  Modul 4: Ledelse af projektteamet og interessenthåndtering

  Modul 5: Forandringsledelse og programledelse

  Modul 6: Ledelse af den projektorienterede organisation

 

 

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

3. semester

Metode og valgfrie moduler

 

  Modul 7: Kvalitativ undersøgelsesmetode

  Valgfrit modul I

  Valgfrit modul II

 

  Eksempler på Valgfag:

  Videregående interessenthåndtering

  CSR i organisationer og projekter

  Projektforhandlinger og kontrakter

  Projektledelse og innovation

 

 

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

4. semester

 Masterafhandling

 

15 ECTS

 I alt  

60 ECTS

Ét modul er 5 ECTS, hvilket svarer til 30 lektioner.

Uddannelsen, der varer 2 år, er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år svarende til 60 ECTS-point. 

Deltagere, der kun ønsker at følge enkelte moduler, kan optages på de moduler, hvor adgangsforudsætningerne er opfyldt. 

Hvert enkelt modul på uddannelsen vil have en selvstændig værdi, således at den studerende har mulighed for “at stige af undervejs”, uden det betragtes som “spild”.

Semester- og moduloversigt 
Uddannelsens struktur, herunder indholdet på de enkelte semestre, fremgår af nedenstående oversigt over fag. Fagene består hver især af 30 undervisningstimer typisk over 4-5 weekender, samt en afsluttende masterafhandling. 

For de enkelte moduler udgives årligt en detaljeret fagbeskrivelse indeholdende en uddybning af modulets formål, indhold, litteratur, eksamensform, vurdering, afleveringsfrister, mv. Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen.

Undervisningsform 
Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, dialog, gruppearbejder og plenumdiskussioner. Desuden må der påregnes hjemme- og gruppearbejde. En del af læringen foregår mellem arbejdsweekenderne i dialog mellem de studerende, da samarbejdet i netværk og studiegrupper prioriteres højt. 

Studiet stiller en del faciliteter til rådighed, lige fra bibliotek og vejledning til et chat-forum, der fremmer dialogen mellem studerende og underviser og ikke mindst de studerende imellem. Det afgørende er, at der opstår et tæt miljø med en god faglig sparring. 

henvisning motiv: gråblå stjerne   Læs mere om fagene på Master i projektledelse her

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies