Menu

Livet på campus

Nedenfor følger en række oplysninger, som mest er rettet mod studerende, der følger fag på Syddansk Universitet i Odense:

Bibliotek
Syddansk Universitetsbibliotek har afdelinger i Esbjerg, Kolding, Slagelse, Odense og Sønderborg og giver adgang til bøger, tidsskrifter, aviser, kort, noder, mikrofilm og en lang række elektroniske ressourcer. Biblioteket har i alt ca. 1,5 millioner bind og giver adgang til omkring 80.000 elektroniske tidsskrifter, ca. 200.000 e-bøger og en lang række elektroniske vidensbaser. Samlingerne dækker primært de områder, der forskes og undervises i ved Syddansk Universitet, men stort set alle fag er repræsenteret i bibliotekets samlinger.

Biblioteket har åbne hylder, hvor knap halvdelen af bogbestanden er opstillet. Her kan du selv finde de bøger, du ønsker at låne. Den anden halvdel af bøgerne befinder sig i magasinerne og kan bestilles til hjemlån eller til brug på læsesal via bibliotekskataloget.
På bibliotekets hjemmeside kan du bl.a. søge i samlingerne og finde information om de lokalt placerede campusbiblioteker.

Via bibliotekets hjemmeside er der adgang til en række tutorials, der kan hjælpe i forskellige studierelevante sammenhænge, ligesom man inden for normal åbningstid kan kontakte biblioteket med konkrete spørgsmål eller booke en bibliotekar i forbindelse med litteratursøgning til projekter og opgaver.

Boghandelen
Studenterboghandelen har som hovedformål at drive boghandel for de studerende og ansatte på Syddansk Universitet.

Ved kontakt til Studenterboghandelen kan du købe og få tilsendt semesterlitteratur.

Studerende får 10% studierabat på al obligatorisk litteratur.

Når der i læseplanerne nævnes kompendier, kan disse kun købes gennem Studenterboghandelen på Syddansk Universitet.

Studenterboghandelen kan kontaktes således: Tlf. 6550 1700 eller E-mail: info@boghandel.sdu.dk

IT-faciliteter
Studerende på Åben Uddannelse har adgang til IT-lokaler. Lokalerne er åbne i hele semesteret. Uden for lokalerne findes en plan med tiderne for den skemalagte undervisning. I eksamensmånederne januar og juni er der dog meget begrænsede åbningstider, da lokalerne anvendes til eksamen. Pc’erne har bl.a. følgende software: Word, Access, Excel, Internet Explorer.
Der kræves log-in og password for at kunne benytte IT-faciliteterne.

Der er adgang til det trådløse netværk EDUROAM på Syddansk Universitet. For at kunne logge på EDUROAM skal du bruge din fulde studenter-e-mailadresse og adgangskode som du har fået ved optagelse på uddannelsen.
Her finder du vejledning login på EDUROAM til Windows XP og Windows 7.

Det er et krav, at der kører et anti-virus program på pc’en og at det er opdateret. SDU anvender programmet Sophos.

Når du er forbundet til SDU’s trådløse netværk, er du forpligtiget til at overholde SDU’s sikkerhedspolitik. Det er ikke tilladt at bruge ”Fildelings-programmer” som KaZaa, eDonkey eller Direct Connect/DC ++ m.fl.

Fejlmelding:
Hvis du har installeret EDURODAM, men netværket ikke virker eller du ikke kan logge på: Kontakt SFEO på servicedesk@sdu.dk eller tlf. 6550 3500.
Hvis du ikke kan installere programmerne på din pc/mac; kontakt din egen virksomheds IT-afdeling/IT-ansvarlig.
Her findes generel information om IT for studerende.

Kantine
Kantine findes bl.a. på Gydehutten.

Åbningstiderne er normalt:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-15.30
Lørdag kl. 9.00-13.30

I kantineområderne og sidegangene til Gydehutten er der endvidere opstillet automater.

Kontantautomat
På campus Odense er der kontantautomat på Campustorvet i stueetagen.

Kort
På SDU's hjemmeside kan du finde forskellige kort, der viser alt lige fra kørselsvejledninger over parkeringsplader/indgange til undervisningslokaler og kontorfunktioner.

Ny viden
Er universitetets officielle blad, der udkommer 1 gang om måneden. Du finder Ny Viden overalt på SDU's campi eller du kan tegne et gratis abonnement.

Parkering
Der er flere parkeringsmuligheder. P5, P6, P7 og P8 er placeret vest for universitetet og nås ved at dreje til højre af Bøgeskovvej ved campusbyggeriets start. P3, P4 og P9 befinder sig syd for universitetet og kan nås ved ligeledes at dreje til højre af Bøgeskovvej og følge vejen ned bag universitetet. Endelig er der P1 og P2, der ligger øst for universitetet og nås ved at dreje til venstre umiddelbart efter indgang A. Det skal bemærkes, at nogle parkeringspladser har tidsbegrænset parkering. Det vil fremgå af skilte på stedet. Administrationen af parkering er overdraget til Europark, såfremt reglerne ikke overholdes udstedes p-afgifter.

Studiekort
Alle studerende skal bestille et studiekort (via link i optagelsesbrev). Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen, at man har bestilt sit studiekort - ved bestillingen genereres nemlig et eksamensnummer, som også fremgår af selve kortet. Eksamensnummeret anvendes også ved en del skriftlige eksamener, da disse inden for det Samfundsvidenskabelige hovedområde på Syddansk Universitet så vidt muligt er anonyme. Oplys derfor ikke dit eksamensnummer i andre sammenhænge.

Studiekortet er ligeledes dit adgangskort til universitetets bygning uden for normale åbningstider. Med en selvvalgt personlig adgangskode kan du bruge kortet ved kortlæseren ved alle indgange (typisk navngivet med bogstav). Første gang du køre studiekortet igennem kortlæseren, skal du efterfølgende indtaste en personlig 4-cifret pinkode på kortet, når du har kørt igennem igennem terminalen. Når kortlæseren bede om ny pinkode taste taster din 4-cifret kode, den skal bekræftes.

Mister du dit adgangskort, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt retter henvendelse til Serviceområdet (tlf. 6550 2051 el. 6550 2674 eller e-mail adk@adm.sdu.dk), som så kan spærre dette.

Teknisk assistance 'uden for åbningstid'
Fredage (efter kl. 15) og lørdage kan vægter tilkaldes på tlf. 6550 8888.

Årsfest
Den første fredag i oktober holder Syddansk Universitet årsfest på campus i Odense. Festens officielle del finder sted om eftermiddagen og indeholder blandt andet rektors tale, promovering af doktorer, æresdoktorer m.m., festforelæsning samt forskellige underholdende indslag. Foruden alle medarbejdere og studerende på universitetet har inviterede gæster, samarbejdspartnere, repræsentanter fra andre lokale institutioner o.l. lejlighed til at deltage. Senere er der spisning i kantinerne og på Gydehutten. Flere steder på campus spiller levende musik op til dans.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies