Menu

Studienævn

Mads Medelbye MPQM - studerende  (Master i offentlig kvalitet og ledelse)  er valgt som repræsentanter for vore masterstuderende i masterstudienævnet i en et - årig periode i 2016.

 Studienævnsformand er Torben Damgaard, leder af Mastersekretariatet, mail  Torben@sam.sdu.dk  og næstformand er Mads Medelbye, MPQM studerende,  mail mfm@aofcenterfyn.dk

Du kan som studerende altid kontakte din repræsentant eller studienævnsformand  med henblik på at få bragt forhold og ønsker op i studienævnet vedrørende din undervisning, eksamen, evaluering med mere.

Hvad arbejder man med i et studienævn?

Masterstudienævnet varetager sagsbehandling, udvikling og kvalitetssikring af masteruddannelser indenfor det samfundsvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige område.

 Du finder ansøgningsskemaer til dispensation, merit med mere nederst på siden.

Der er følgende  uddannelser under masterstudienævnet:


* Master i it, fagpakke og masterprojekt 
* Master i offentlig ledelse
* Master i projektledelse
* MBA - Master of Business Administration
* MPM - Master of Public Management
* Master i offentlig kvalitet og ledelse
* Master i rehabilitering

Masterstudienævnet sikrer, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Masterstudienævnet mødes minimum 5 gange om året, hvor medlemmerne tager stilling til bl.a.

- Udvikling af fag, studieordning og andre forhold omkring studieadministration og studietilrettelæggelse

- Evaluering og kvalitetssikring

- Høringer rettet mod såvel efteruddannelsesområdet som mere generelle uddannelsesmæssige forhold

- Dispensationsansøgninger fra studerende, fx studietidsforlængelse, omprøve og lignende

- Ansøgninger om merit for allerede beståede fag fra en anden masteruddannelse

- Ansøgninger om forhåndsmerit for fag, som den studerende ønsker at lade indgå i en given masteruddannelse

Studienævnets sammensætning: Der afholdes valg af studenterrepræsentanter til studienævnet hvert år i november måned. De videnskabeligt ansatte medlemmer vælges for en periode af fire år.

Links til relevant lovgivning på masterområdet

Universitetsloven

Masterbekendtgørelsen

Deltidsbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

-  Gælder for studerende indskrevet med opstart på uddannelser med udgangen af forårssemester 2015

 - Gælder for studerende indskrevet efterår 2015 og senere

Karakterbekendtgørelsen

Læs om akkreditering af uddannelser på Syddansk Universitet

 Akkreditering SDU

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies