Menu

Eksamen

På denne side informeres generelt om eksamen.

Klik ind på din årgang og find den aktuelle eksamensinformation.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

De enkelte prøver
De kvalifikationer, der erhverves ved uddannelsen, dokumenteres ved prøver. Prøveformerne skal sikre, at der sker en individuel bedømmelse af den studerende.
Prøverne er enten internt bedømte eller med ekstern censur.
Interne prøver bedømmes udelukkende af universitetets ansatte og kan ud over eksaminator bestå af en bisidder.
Eksterne prøver bedømmes af eksaminator og én eller flere censorer, der er ministerielt beskikkede.

Eksamenstilmelding og eksamensafmelding
Du skal ikke tilmelde dig eksamen, idet eksamenstilmeldingen sker automatisk, når der er betalt for studiet, og når du har bestilt studiekort.

Eksamensafmelding
Skal ske senest ugedagen før 1. eksamensdag for det enkelte fag. Ved opgave- og synopsis aflevering er afmeldingsfristen ugedagen før afleveringsfristen. Afmelder du efter denne frist, vil du blive registreret som udeblevet, og det vil tælle som et eksamensforsøg. Læs nærmere om reglerne i din studieordning.

Brug af eksamensnummer
Nogle skriftlige eksamener afvikles ved anonyme opgavebesvarelser. Her angives kun eksamensnummer. Eksaminator og censor vil ikke kunne få identificeret eksamensnummeret og ved derfor ikke, hvilke personer der står bag de enkelte opgavebesvarelser. Vær derfor meget opmærksom på, om opgaven skal afleveres i anonymiseret form.
Dit eksamensnummer kan du finde på dit studiekort – derfor skal det medbringes til alle skriftlige eksamener!

Oplysning om eksamenskarakterer
Du vil via eksamenssiderne eller studenteropslagstavlen blive oplyst om karakterernes officielle offentliggørelsesdato (hvor karaktererne skal være tilgængelige), men på studenterportalen vil du løbende få adgang til karaktererne, efterhånden som de modtages.

Offentlighed
Når du afleverer synopsis, seminar og master, bedes du gøre op med dig selv, om opgaven i anonymiseret form (i kopi) kan stilles til rådighed for kommende studerende som inspirationskilde. Dette angives på den forside, som skal udfyldes i forbindelse med aflevering af alle skriftlige opgaver. Alle opgaver gemmes 5 år i arkiv.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies