Menu

Betaling

Pris for studerende indskrevet pr. 1. august 2016

Uddannelsens samlede pris er 126.000 kr. Uddannelsen udgør 60 ECTS- point. 

Den samlede pris gælder, hvis valgfrie moduler tages på master i rehabilitering. Vælger man valgfrie moduler fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer typisk mellem kr. 10.500 – kr. 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

 Fag fordelt på semester  ECTS-point Pris i kr. 
1. semester     31.500,-
Introduktionsweekend 0
0,-
Videnskabsteori og metode 5
10.500,-
Rehabiliteringsparadigmet
5
10.500,-
Funktionsevne: vurdering og evaluering
5
10.500,-

 
2. semester 
31.500,-
Rehabiliteringsforløbet
5
10.500,-
Økonomi
5
10.500,-
Retlige rammer for rehabilitering
5
10.500,-3. semester
31.500,-
Sommeruniversitet 5 10.500,-
Valgfri modul 1
5
10.500,-
Valgfri modul 2
5
10.500,-
     
4. semester
31.500,-
Masterprojekt 15
31.500,-I ALT 60
126.000,-

 

Pris for studerende indskrevet før 1. august 2016

Uddannelsens samlede pris er 126.000 kr. Uddannelsen udgør 60 ECTS- point. 

Den samlede pris gælder, hvis valgfrie moduler tages på master i offentlig kvalitet og ledelse. Vælger man valgfrie moduler fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer typisk mellem kr. 10.500 – kr. 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

Fag fordelt på semester ECTS-point Pris i kr.
1. semester 31.500,-
Introduktionsweekend 0
0,-
Videnskabsteori og metode 5
10.500,-
Rehabiliteringsparadigmet
5
10.500,-
Funktionsevne: vurdering og evaluering
5
10.500,-


2. semester
31.500,-
Rehabiliteringsforløbet
5
10.500,-
Økonomi
5
10.500,-
Retlige rammer for rehabilitering 5
10.500,-3. semester
37.800,-
Sommeruniversitet 3 6.300,-
Valgfri modul 1
5
10.500,-
Valgfri modul 2
5
10.500,-
 Valgfri modul 3 10.500,-
4. semester
25.200,-
Masterprojekt 12
25.200,-I ALT 60
126.000,-

 Der må desuden påregnes udgifter til materialer, transport og evt. overnatning samt udlandsophold. 

Generelt om betaling


Om adgang til undervisningen

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre prøveforsøg, som afholdes således:

  • Prøven, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførsel
  • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve, samt
  • Et andet ordinært prøveforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære prøve

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50 % af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat at det ønskede fag/modul oprettes og der er ledige pladser på holdet.

 

Enkeltfagsstuderende

Ønsker du at tage et enkeltfag betales gældende pris - se detaljerede priser ovenfor. Kontakt venligst mr@sam.sdu.dk, for vejledning vedrørende dine muligheder.

 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg. Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser for masterprojektet i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

  • For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris
  • For skriftlige eller mundtlige prøver (uden at der gives adgang til undervisningen igen) opkræves en betaling på 1500 kr. pr. prøveforsøg

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
1. semester:  31. juli 
2. semester: 31. januar
3. semester: 31. juli  
4. semester: 31. januar


Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til efteruddannelse@sdu.dk og din studiekoordinator til mr@sam.sdu.dk senest inden 15. september for efterårsfag eller 15. februar for forårsfag. Har du deltaget i internater fratrækkes prisen for dette inden refusion.

 

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen

Du bør påregne cirka 10.000,- kr. til materialeudgifter (bøger, kompendier osv.) for hele uddannelsen. Hertil kommer udgifter til transport og evt. overnatning.

 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte efteruddannelse@sdu.dk

   

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs her mere om SDU s salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra faktura dato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

 

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende underviser ressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Deltagelse ved fornyet betaling på 50 % forudsætter, at der er oprettet hold og plads på dette. 

Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl. 

Spørgsmål vedr. betaling stiles til Efteruddannelse-Optagelsen  efteruddannelse@sdu.dk  

Antal ECTS
Antal ECTS

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies