Menu

Priser og betalingsbetingelser

Uddannelsens samlede pris er kr. 195.000 ( 60 ECTS-point).

Betalingen dækker minimumsdeltagelsen for beståelse af mastergraden, det vil sige seks grundfag, to valgfag på MPM, introduktionsforløb, sommeruniversitet og -seminar, metodesamling, studieopholdsseminar og masterprojekt, som angivet nedenfor.

Fag fordelt på semester   Pris i kr.
  1. semester  51.000
 Introduktionsforløb  3.000
 Organisationsteori  16.500
 Ledelse i politisk styrede organisationer  16.500
 Socialøkonomi og politik  16.500
   
 2. semester  48.000
 Ledelse   16.000
 Markedsforståelse og kommunikation   16.000
 Sommeruniversitet og -seminar   16.000
   
  3. semester   48.000
 Strategisk ledelse 16.000
 Valgfrit modul I MPM 16.000
 Valgfrit modul II MPM 16.000
   
 4. semester  48.000
 Studieophold i udlandet og seminar 9.600
 Masterprojekt eller Metodesamling  38.400
 
I alt  195.000 

 

Generelt om betaling for uddannelsen

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg, som skal afholdes inden for et studieår.
De tre eksamensforsøg består af: 

  • prøven, der følger umiddelbart efter fagets gennemførelse
  • den tilhørende omprøve (hvis du ikke består ved første ordinære eksamen)
  • det andet ordinære eksamensforsøg (hvis du ikke består omprøven).

 

Særligt om betaling for masterprojektet 

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle eksamensforsøg (en ordinær eksamen og en omprøve). Ved ikke bestået eksamen efter et år, vil en ny betaling skulle falde, dog vil betalingen kun omfatte 50% af masterprojektets aktuelle pris. Se yderligere om betingelser for masterprojektet i fagbeskrivelsen for masterprojekt på din uddannelse.

 

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

  • For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris
  • For skriftlige eller mundtlige prøver (uden at der gives adgang til undervisningen igen) opkræves en betaling på 1500 kr. pr. prøveforsøg

Betalingsfrister 

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister: 1. semester: 31. juli, 2. semester: 31. januar, 3. semester: 31. august og 4. semester: 31. januar.

 

Refusion af betaling 

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig framelding af faget. Afmeldingen skal dog være SDUE i hænde senest den 15. september/15. februar. Udgifter afholdt af SDU i forbindelse med introduktion fratrækkes ved refusion af deltagerbetaling på 1. semester.

Deltagelse i undervisningen to gange

Hvis du ønsker at deltage i undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50% af fagets aktuelle pris adgang til undervisningen, hvis der er ledige pladser på det pågældende hold, og holdet oprettes. Du opnår ikke automatisk flere eksamensforsøg ved at deltage i undervisningen flere gange.

 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte efteruddannelse@sdu.dk


Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen

Du bør påregne ca. kr. 15.000 til materialeudgifter samt yderligere kr. 15.000 til udlandsopholdet. Hertil kommer udgifter til transport og overnatning.


Forbehold for udbud af fag

Fag udbydes i det omfang, at der er tilslutning blandt de studerende.


Overskridelse af normeret studieforløb

Såfremt du overskrider det normerede studieforløb på to år, kan der forekomme prisforhøjelser. Valgfag læst udenfor MPM, betyder ligeledes at prisen kan ændre sig.

 

Syddansk Universitets generelle salgsbetingelser

Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra faktura dato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende Se Syddansk Universitets salgsbetingelser.

 

Der tages derfor forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies