Menu

Betaling

Betaling

 

Pris for undervisning og eksamen (deltagerbetaling)

Et samlet masterforløb koster kr. 174.000 ekskl. undervisningsmaterialer, hotel, transport, internater m.v. Prisen for enkeltfag er kr. 2.900 pr. ECTS-point.
Denne samlede pris gælder, hvis alle fag tages på master i offentlig ledelse. Vælger man fag fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer typisk imellem 10.500 – 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

  

Generelt om betaling for uddannelsen

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre eksamensforsøg, som skal afholdes inden for et studieår. De tre eksamensforsøg består af:

- prøven, der følger umiddelbart efter fagets gennemførelse,

- den tilhørende omprøve (hvis du ikke består ved første ordinære eksamen) samt

- det andet ordinære eksamensforsøg (hvis du ikke består omprøven)

 

En fornyet betaling på 50% af fagets aktuelle pris giver adgang til deltagelse i eksamen efter betalings-periodens udløb. Den fornyede betaling kan give adgang til undervisningen igen, hvis holdet oprettes, og der er ledige pladser på det pågældende hold. I fag hvor tilstedeværelse er en eksamensbetingelse, vil reglen kun være gældende, hvis der foreligger ekstraordinære årsager. Du opnår ikke flere eksamensforsøg end de i studieordningen fastsatte tre forsøg ved fornyet betaling.

 

Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

- For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris

- For skriftlige eller mundtlige prøver (uden at der gives adgang til undervisningen igen) opkræves en betaling på 1500 kr. pr. prøveforsøg

 

Særligt om betaling for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle eksamensforsøg (en ordinær eksamen og en omprøve). Ved ikke bestået eksamen efter et år, vil en ny betaling skulle falde, dog vil betalingen kun omfatte 50% af masterprojektets aktuelle pris. Se yderligere om betingelser for master-projektet i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester pr. fag med betalingsfrist 31. december for forårets fag og 31. juli for efterårets fag.

 

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget til efteruddannelse@sdu.dk og din studiekoordinator – Helle Bach Soltau - til hbs@sam.sdu.dk senest inden 15. september for efterårsfag eller 15. februar for forårsfag. Udgifter afholdt af SDU i forbindelse med internater eller konsulentydelser fratrækkes dog inden refusion.


Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen

Du bør påregne cirka 2.000 kr. til materialeudgifter pr. fag (bøger, kompendier osv.). Hertil kommer udgifter til transport, konsulentydelser, internater og evt. overnatning.

 

Har du udenlandsk statsborgerskab?
Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte efteruddannelse@sdu.dk

Syddansk Universitets generelle salgsbetingelser
Læs her mere om Syddansk Universitets salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra faktura dato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

 

Forbehold for udbud af fag, pris med mere

Fag udbydes i det omfang, at der er tilslutning blandt de studerende,  dette med min. 25 studerende pr. fag.  Der kan forekomme prisændringer og der tages ligeledes  forbehold for eventuelle slåfejl.

 

Opdateret november 2016

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies